Zekata Tabi Mallar

Zekata Tabi Mallar Nelerdir?

Zekât konusundaki fıkhî tartışmalar, zekâtın vücûb ve sıhhat şartları konusundan ziyade hangi malların ne ölçüde zekâta tâbi olacağı konusunda yoğunlaşır. Bunun

Balın Zekâtı Nasıl Hesaplanır?

Balın zekâtı var mıdır? Fâkihlerin balın zekâtı hakkındaki görüşleri nelerdir? İşte cevapları...

Toprak Ürünlerinin Zekâtı Nasıl Hesaplanır?

Fakihler,"...sizin için yerden çıkardıklarımızdan infak edin..." (el-Bakara 2/267) emrinin, topraktan çıkarılan ürünlerden zekât veriniz anlamına geldiği görüşü

Altın ve Gümüşün Zekâtı Nasıl Hesaplanır?

Altının nisabı yirmi miskal, gümüşün nisabı ise iki yüz dirhemdir. Borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla olarak yirmi miskal altına veya iki yüz dirhem gümüşe

Ticaret Mallarının Zekâtı Nasıl Hesaplanır?

Kur'ân-ı Kerîm'de,"Ey iman edenler! Kazandıklarınızın temizlerinden ve sizin için yerden çıkardıklarımızdan infak edin; göz yummadan alamayacağınız âdi, bayağı

Zekât Ne Demektir? Zekât Neden Verilir?

Zekât, belli bir miktarın üzerinde mala sahip olan zenginlerin, hicrî takvime göre senede bir defa mallarından % 2,5 nisbetinde Allah için vermeleridir.

Zekât ve İnfâktaki Hikmetler

Zekât, sadaka ve infak, varlıklı insanların servetlerine aldanarak azgınlaşmasına ve muhtaçların zenginlere karşı kin ve haset gibi menfî duygulara kapılmasına

Zekât Verilmesi Gereken Mallar ve Miktarı

Nisâb, koyun ve keçide kırk, sığır ve mandada otuz, devede ise beştir. Altın için nisâb 81 gram,[1] gümüş için ise nisâb 561 gramdır.