Zekata Tabi Mallar

Zekat Verilmesi Gereken Mallar ve Oranları

Altın, gümüş, para, ticaret malları ile koyun ve keçiden 1/40 oranında, İnek, manda ve benzeri büyükbaş hayvanlardan 1/30 oranında, Tarım ürünlerinden 1/10 oran

Hayvanların Zekâtı Nasıl Hesaplanır?

Küçükbaş ve büyükbaş hayvanların zekatı nasıl hesaplanır? İslam'da hayvanların zekatı.

Öşür Nedir, Farz mıdır?

 Öşür nedir, farz mıdır? Öşür kimlere verilir?

Kağıt Paraların Zekatı Verilir mi?

Kâğıt paraların/banknotların zekâtı verilir mi? 

Ticaret Malının Zekatı Kendi Cinsinden Ödenebilir mi?

Ticaret malının zekâtı kendi cinsinden verilebilir mi?

Zekâtın Dağıtımı Nasıl Yapılmalıdır?

Müslümanın temel dinî ödevlerinden birisi olan zekât genel ve kapalı (mücmel) bir ifadeyle emredilmiş, hangi malların hangi şartlar altında zekâta tâbi olduklar

Bina ve Gayrimenkullerin Zekâtı Nasıl Hesaplanır?

Gayrimenkullerin zekâtı var mı? Gayrimenkullerin zekâtı nasıl verilir? İşte cevabı...

Madenlerin Zekâtı Nasıl Hesaplanır?

Madenler zekata tabi midir? Madenlerin zekatı nasıl hesaplanır? Madenlerin zekatı nasıl verilir? İslam'a göre madenlerin zekatı.

Rikâz Nedir?

Rikâz terimi, maden, define ve hazine gibi kendiliğinden yer altında bulunan veya insanlar tarafından yer altına gömülüp gizlenen her türlü kıymetli maden ve eş

Deniz Ürünlerinin Zekâtı Nasıl Hesaplanır?

Deniz ürünlerinin zekâtı var mı? Deniz ürünlerinin zekâtı ne kadardır? İşte cevapları...