SIHHAT

Çörek Otu Yağı, Sinüzit Tedavisinde De Kullanılıyor!

Sinüzit, sinüslerin yani burun, alın, şakak ve göz çevresindeki içi hava dolu boşlukların iltihaplanması ve şişmesi sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlık. Bu hast

Ay Çekirdeği Kansere İyi Geliyor

Ay çekirdeği içerisindeki selenyumun kanseri önlediği ortaya çıktı. Dünyadaki birçok sağlık kuruluşu ay çekirdeğin sağlık açısından faydalarını doğruluyor.

Telefonlar İnsana Nasıl Zarar Veriyor?

Gün içerisinde çok büyük bir zamanımızı artık akıllı telefonlarda geçiriyoruz. Otobüste, arabada ya da evde herkesin eli cep telefonunda, kafası da doğa olarak

2014 Yılında Türkiye'de Kaç Kişi Kanser Oldu?

Sağlık Bakanlığı Kanser Daire Başkanı Doç. Dr. Gültekin, "Türkiye'de geçen yıl 97 bini erkek, 62 bini de kadın olmak üzere toplam 159 bin kişiye kanser teşhisi

Hastanelerde Hastaların Ruhu Da Şifa Bulacak

Diyarbakır'da, durumu ağır olan hastalara, tedavi gördükleri hastanede din görevlilerince 3 dilde manevi destek hizmeti sunuluyor.

D Vitamininin Faydaları Nedir?

Yetkilerden yapılan araştırmaya göre, D vitamininin kolon kanseri riskini azaltabileceği dile getirildi.

Hastalıklara Karşı Bunları Tüketin!

Vücuttaki bazı dengelerin kurulmasına yardımcı olan bu şifalı bitkileri her gün tüketerek hastalıklara karşı kendinizi koruyun.

Akıllı Telefon Kullanan Çocukları Bekleyen Problemler!

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma anne babaları yakından ilgilendirecek bir araştırmanın sonuçlarını ortaya çıkardı.

Ölümün Bir Gizemi Daha Çözüldü

Bilim adamları, nefes alıp vermenin ve kalp atışının durması olarak tanımlanan ölümün ardından vücuttaki her bir hücrenin kendi ölüm sürecini başlattığını keşfe

Simit Kansere Davetiye Çıkarıyor

Günlük hayatta çokça yediğimiz simidin pek de masum olmadığını bu ay Şebnem Dergisi'nde yazan Nejla Baş, simidin hem tarihini hem de yapılışıyla bize nasıl zara

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.