Osmanlı Tarihi

ALTI ASIRLIK ADALET

Türk ve İslâm tarihinin hem büyüklük hem de uzun ömürlülük itibariyle en dikkate değer devleti ola ...

BÖYLE BİR VASİYET VARKEN ANAYASAYA NE HACET

Osman Gâzî’nin ovasıyeti, 620 senelik cihan-şümûl bir devletin âdetâ anayasası olmuştur. Orhan Gâz ...

ORHAN GAZİ'NİN ÇAĞLARI AŞAN ÖĞÜDÜ

Ölüm döşeğindeki Sultan'ın zahirde; genç veliahdına, hakikatte ise zamanımızın ve sonrasının bütün ...

TÜRK'ÜN SARIĞINDA NE VARDI?

Osmanlı hâkim olduğu yerlerdeki gayr-i müslimleri İslâm’a girmeye zorlamamış, soykırım ve kültür e ...

SELÇUKLU SULTANI’NIN OSMAN GAZİ’YE DESTEĞİ

  Selçuklu Devleti Moğol istilası karşısında harap ve bîtap düşmüştü. Alêm-i İslâm’ın yeni bir ...