MİMAR SİNAN, İSTANBUL'UN SU SORUNUNU NASIL GİDERDİ?

Medeniyetimizin adını "Su medeniyeti" yapan Mimar Sinan, İstanbul'un su sıkıntısını nasıl giderdi?

İSTANBUL'DA BÜYÜK BİR SU SIKINTISI VARDI

Hâssa mîmarlığı va­zi­fesiyle Sinan’ın yaptığı en önemli hizmetlerden biri de, Kânûnî’nin emriyle devrin her türlü fen ve tekniğini kullanarak İstanbul’a getirmiş olduğu sudur. Müslüman ahâlînin çektiği su sıkıntısını gidermek için harcanan meblâğ, Sü­ley­mâ­ni­ye gibi bir âbideye harcananın üzerinde olmuştur.

Zira o zamana kadar İstanbul’da büyük bir su sıkıntısı vardı. Sinan’ın üstün gayretleri neticesinde İstanbul’un çeşitli noktalarına serpiştirilen çeşmelerle bu sıkıntı izâle edildi. Ayrıca israfı önlemek için de, burma lüleli musluklar îcâd edildi.

"BÜTÜN TEBAAM BUNDAN İSTİFADE EDE"

Su me­se­lesinin halli için Sinan’ı va­zi­felendiren Kânûnî’nin şu has­sâ­siyeti takdîre şâyandır:

“Benim maksadım odur ki, her mahalleye su aka! Müsâid yerlere çeşmeler yapıla... Elverişli olmayan yerlere ise kuyular açıla... Böy­lece tatlı sular her tarafa ulaştırıla... Bütün tebaam da, bundan is­ti­fâ­de edip devletimin devamına duâcı olalar!..”

"SU MEDENİYETİ"

İstanbul’da su me­se­lesi halledilirken mübârek topraklar da unutulmamıştır. Kânûnî’nin hayırsever kızı Mihrimah Sultan, Mîmar Sinan’a “Ayn-ı Zübeyde” suyunu nakleden su yollarını tamir ettirmiş ve gerek mukaddes belde halkının, gerekse hacıların ihtiyaçlarını da görmüştür.

Sinan’ın su mühendisliği, inşâ ettiği câmiler ve binâlar kadar mühimdir. Zira o, medeniyetimizin adını “su medeniyeti” yapmıştır.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Osmanlı, Erkam Yayınları

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle