Meleklere İman

CİN NEDİR?

Sözlükte, "gizli ve örtülü varlık, görülmeyen şey" anlamına gelen cin, terim olarak duyu organlarıyl ...

MELEKLERE İMAN NEDİR?

Melek, Allah'ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren, gözle görülmeyen nûrânî ve ruhanî varlıktı ...

İNSANLARLA MELEKLER ARASINDAKİ ÜSTÜNLÜK DERECESİ

Meleklerin kendi aralarında derece farkı olduğu gibi, insanlarla melekler arasında da üstünlük farkı ...

MELEKLERİN GÖREVLERİ VE ÇEŞİTLERİ

Âyet ve hadislerde sayıları hakkında herhangi bir bilgi bulunmayan fakat pek çok oldukları anlaşılan ...

MELEKLERİN MAHİYETİ

Melekler duyu organlarıyla algılanamayan, gözle görülmeyen, sürekli Allah'a kulluk eden, asla günah ...

TEVESSÜL ŞİRK Mİ?

Allah Teâlâ, insanların birbirinden yardım istemesine izin vermiş ve biri kendisinden yardım istediğ ...

HZ. HAVVA (A.S.) NASIL YARATILDI?

Yeryüzündeki ilk kadın, ilk insan ve ilk peygamber Hz. Adem’in (a.s.) eşi ve insanlık aleminin ana ...

AZÂZÎL NE DEMEKTİR?

Rivâyete göre melekler, Hazret-i Âdem’e secdeden başlarını kaldırdıklarında, “Azâzîl” is­miyle bil ...

ŞEYTAN İNSANLARI NASIL KANDIRIR?

Evvelce temas etmiş olduğumuz üzere Âdem -aleyhisselâm-’ın şahsiyetinde kıyâmete kadar dünyâya gel ...

MELEKLERİN HAZRET-İ ÂDEM'E SECDE ETMESİ

Cenâb-ı Hak Âdem -aleyhisselâm-’ı yaratıp rûhundan üfledikten ve ona isimleri tâlim buyurduktan so ...