Meleklere İman

AZÂZÎL NE DEMEKTİR?

Rivâyete göre melekler, Hazret-i Âdem’e secdeden başlarını kaldırdıklarında, “Azâzîl” is­miyle bil ...

ŞEYTAN İNSANLARI NASIL KANDIRIR?

Evvelce temas etmiş olduğumuz üzere Âdem -aleyhisselâm-’ın şahsiyetinde kıyâmete kadar dünyâya gel ...

MELEKLERİN HAZRET-İ ÂDEM'E SECDE ETMESİ

Cenâb-ı Hak Âdem -aleyhisselâm-’ı yaratıp rûhundan üfledikten ve ona isimleri tâlim buyurduktan so ...

YAZICI VE SORGU MELEKLERİ

Dört büyük meleğin dışında farklı görevleri ifa eden  melekler vardır. Yazıcı Melekler: Bunlara ...

ŞERRİN KAYNAĞI: ŞEYTAN

Şeytan şüphesiz sizin düşmanınızdır, siz de onu düşman tanıyın. O, kendi yandaşlarını çılgın ateşl ...

BÜYÜK MELEKLER VE GÖREVLERİ

Âyet ve hadislerde sayıları hakkında bir bilgi bulunmayan fakat pek çok oldukları anlaşılan melekl ...

NÛRÂNÎ VE RÛHÂNÎ VARLIKLAR

Melek sözlükte, “haberci, elçi, güç ve kuvvet” gibi anlamlara gelir. Bunlar, Allah’ın emriyle çeşi ...