İnfak

Eğer Kalbin Yumuşasın İstiyorsan...

Cenâb-ı Hak, insanı kâinatın en şerefli varlığı kılmış, yarattığı her şeyi de ona emânet etmiştir. Kendisine lütfedilen büyük bir salâhiyetle yaşayan insanın, H

Allah'ın Methettiği "ensar" Gibi Olmak...

Acaba bu bayram, İslâm coğrafyasındaki mazlum din kardeşlerimiz­le nasıl bayramlaşmalıyız? Onlara gidecek bayram tebriğimiz nasıl olmalı?.. 

Kurban'ın Aslî Gâyesi Nedir?

Neşe ve sevinci unutmuş mahzun gönüllerle, muzdarip yüreklerle, çâresiz, kimsesiz ve yalnızlarla bayramlaşabilmek, bayram sevincimizi onlarla da paylaşabilmek g

Bollukta Da Darlıkta Da Allah İçin İnfak Edenler

Kalbi zengin olana, cüzdan fakirliği bir zarar vermez. Kalbi fakir olana da, cüzdan zenginliği bir fayda vermez.

Kur'an-ı Kerim'de İnfak Kelimesi 200 Yerde Geçiyor!

Her ibâdetin gönle kazandırdığı apayrı güzellikler, fazîletler ve mânevî kazançlar vardır. İnsanoğlunun ham vasıftan kurtulup olgun bir mü’min olmasında bu mâne

Hüdayi Vakfı Suriyeliler İçin Yola Çıktı

Aziz Mahmud Hüdâyi Vakfı, Suriye'den Türkiye'ye gelen mültecilere yardım etmek amacıyla Şanlıurfa'ya bir tır dolusu yardım malzemesi gönderdi.

Sadakaları Allah Alır

Mü’min; “…Sen onları sîmâlarından tanırsın…” (el-Bakara, 273) âyetinin sırrına ererek, muhtâcın istemesine bile lüzum kalmadan, onun sıkıntısını sîmâsından anla

İyilik Edenlere Allâh’ın Rahmeti Çok Yakındır

İlâhî ahlâk ile ahlâklanmak isteyen bir mü’min, elindeki nîmetlerden muhtaçları da faydalandırmalıdır. Elinden, dilinden, hâlinden, kālinden, velhâsıl maddî-mân

İnfâk Edilmeyen Nimetler, Ziyan Edilmiş Demektir

Kur’ân-ı Kerîm’de 200 küsur yerde zikredilen "infak" malın ve canın Allâh’a adanışıdır. Yâni Rabb'imizin ihsân ettiği nîmetleri, yine O’nun uğrunda sarf etmekti

Din Kardeşliğimizin Hakkını Vermenin Tam Zamanı

Varlıklı kimselerin de gönül huzuru ve rûhî muvâzeneleri için; fakir-fukarayı koruyup gözetmeleri, mâtemlerin civarında bulunmaları, sefâlet manzaralarını görüp