İHSAN

İNSANI EN ÇOK MEŞGUL EDEN ŞEY

Gönülleri en çok meşgul eden, gaflete düşüren ve ibâdetlerin mânevî feyzinden mahrum eden şeylerde ...

AMELİN KABUL OLDUĞUNA İŞARET EDEN ŞEY

Edeb, İslâm nazarında o kadar ehemmiyetlidir ki, onu kısaca târif etmek için “İslâm, edepten ibâre ...

KÂBE'Yİ YIKMAKTAN DAHA KÖTÜ ŞEY!

Hiç unutulmamalıdır ki insan, metrajı belli olmayan bir makara gibi, her saniye ne zaman biteceği ...

İHLÂSLI KULLARI ŞEYTAN AZDIRAMAZ!

Cenâb-ı Hak hizmetlerimize, ancak ihlâsımız nisbetinde bereket ihsân eder… Amel­le­ri sırf rı­z ...

GAYR-İ MÜSLİMLERLE DİYALOGTA TEMEL HASSÂSİYETLER NE OLMALI?

  Muhterem Osman Nuri Topbaş Hocaefendi, tebliğ faaliyetlerinde, gayr-i müslimlerle kurulacak ...

İMANIN EN BÜYÜK MEYVESİ NEDİR?

Îmânın en büyük meyvesi merhamettir. Merhametin en güzel göstergesi de sende olanı ondan mahrum bu ...

FİRÂSET SAHİBİ OLMANIN ŞARTLARI

Nasıl ki Güneş, ısı ve ışığından istifâde etmek isteyenlerden ricâ ve yalvarma beklemezse, firâset ...

EĞER KALBİN YUMUŞASIN İSTİYORSAN...

Cenâb-ı Hak, insanı kâinatın en şerefli varlığı kılmış, yarattığı her şeyi de ona emânet etmiştir. ...

KUR'AN-I KERİM'DE İNFAK KELİMESİ 200 YERDE GEÇİYOR!

Her ibâdetin gönle kazandırdığı apayrı güzellikler, fazîletler ve mânevî kazançlar vardır. İnsanoğ ...

BİR HOCANIN TALEBESİNE YARDIMI VE HİMMETİ

Hazret-i Mevlânâ ve emsâli gönül ehlinin bütün insanlığı şefkatle kucaklayan «...بَازَا، بَازَا» “ ...