İbadet Hayatımız

İbretlik Kıssa "Şahit ve Kefil Olarak Allah Yeter"

Arkadaşından bin dinar borç alan, şahit ve kefil olarak Allah'ı (c.c) gösteren şahsın başından geçen ibretlik kıssa...

Cuma Gününün Fazileti İle İlgili Hadisler

Müslümanların bayramı olan cuma gününün, pek çok fazileti vardır. Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz'in cuma günü ile ilgili sözlerini (hadis-i ş

Sahip Olunan En Faziletli 3 Şey

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz'in müjdesiyle Müslümanın sahip olduğu en faziletli üç şey nedir?

İki Cihanda Da İnsanı Bekleyen Zorlu Geçitler

İki cihanda da insanı bekleyen; nice korkunç darboğazlar, nice zorlu geçitler var. Bu zorlu geçitler neler ve onlardan kolaylık nasıl geçeriz?

Amr Bin Leys ve İbretlik Kıssa

Amr bin Leys öldükten sonra, onu rüyasında gören sâlih bir zât ve aralarında konuşma...

Cuma Hutbesi: “Bereket: Manevi Bolluk”

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan cuma hutbesinin bugünkü konu başlığı “Bereket: Manevi Bolluk” oldu.

Cumanız Mübarek Olsun

Cuma her Müslümanın bayramı olarak kabul edilen, mübarek bir vakit ve gündür. İçinde Cuma namazını barındıran ve Peygamber Efendimiz’in de hadislerinde geçen Cu

Mesneviden İbretlik Kıssa "Ejderha ve Yılan Avcısı"

Mevlânâ Hazretleri Mesnevî’sinde, nefs ve terbiyesi husûsunda ibret dolu bir kıssa...

Yunus Emre Hazretleri Buyurur "Aşk İmamdır Bize Gönül Cemaat"

İmanı aşk ile yaşayanların gönüllerinde, bambaşka ufuklar açılır. İlâhî aşk, mânevî bir dürbüne benzer. Krallar onu alabilmek için bütün hazinelerini de krallık

Allah Katında Makbul ve Muteber İbadet Nasıl Olur?

Hak katında makbul ve mûteber ibadet nasıl olur; bu tür ibadetin özelliği nedir?