HAYATIN İÇİNDEN

Cünüpken Dokunduğumuz Eşyalar Pislenmiş Sayılır mı?

Cünüp olan kişinin dokunduğu eşyalar pislenmiş sayılır mı? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım açıklıyor.

Mezi ve Vedi Ne Demek?

Mezi ve vedi ne demek? Mezi ve vedi gusül gerektirir mi? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım açıklıyor.

Yoga ve Meditasyon Yapmak Caiz midir?

Yoga ve meditasyon nedir? Yoga ve meditasyon arasındaki fark nedir? Yoga ve meditasyon yapmak caiz midir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım açıklıyor.

İnternetten Altın Alışverişi Caiz mi?

İnternet üzerinden altın alışverişi caiz midir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım açıklıyor.

Şifalı Olduğuna İnanılan Taşları Kullanmak Caiz midir?

Şifalı taşların özellikleri ve faydaları nelerdir? Şifalı taşların dinimizdeki yeri nedir? Şifalı olduğuna inanılan taşları kullanmak caiz midir? Dr. Ahmet Hamd

Tiyatro Yapmak ve Seyretmek Caiz midir?

Tiyatro yapmak ve seyretmek caiz midir? Tiyatro oynamak caiz mi? Tiyatro izlemek caiz mi? Tiyatro neden önemlidir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım açıklıyor.

Yenidoğan Bebeğe İsim Koyarken Nelere Dikkat Edilmeli?

İsimler karakteri nasıl etkiler? Yenidoğan çocuklara isim koyarken nelere dikkat etmek gerekir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım açıklıyor.

Mezhep Taklidi Caiz midir?

Mezhep seçimi nasıl olur? Başka bir mezhebi taklit etmek caiz midir? Hanefi mezhebinden olan bir kişi midye yemek için Şafiî mezhebini taklit edebilir mi? Dr. A

Ayakta Su İçmek Caiz midir?

Peygamberimizin ayakta su içtiği rivayet edilmiş. Ayakta su içmenin mekruh olduğunu söyleyen alimlerimiz var. Bazı alimlerimiz de bunun sağlıkla ilgili bir gere

Anne Babadan Habersiz Nikah Geçerli Olur mu?

Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım "Anne babadan habersiz dini nikah kıymak doğru mudur?" sorusunu cevaplıyor.

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.