Hac ve Umre Terimleri

KÂBE-İ MUAZZAMA'DAKİ ZİYARET EDİLECEK YERLER

Mü’­min­le­rin kıb­le­si Kâ­be-i Mu­az­za­ma, Ce­nâb-ı Hakk’ın Kur’ân-ı Ke­rîm’de: “…Sec­de et ve ...

SAFÂ-MERVE TEPELERİ ÖNEMİ VE SA’Y

Safâ ve Merve Tepeleri, bugünkü Zemzem Kuyusu’nun bulunduğu noktada susuzluktan bunalmış olan İsmâ ...

BAŞKASI ADINA HAC YAPMANIN DELİLLERİ

Başkası adına hac yapmanın meşru oluşu şu hadislere dayanmaktadır: “Has’am kabilesinden bir k ...

İHRAMA GİRERKEN ŞART KOŞULABİLİR Mİ?

Bir kimse, ihrama girdikten sonra düşman engeli, hastalık, parasını yitirip çaresiz kalmak gibi se ...

HACDA İHSARA SEBEP OLAN NEDENLER

İHSAR NEDİR? Sözlükte engellemek ve alıkoymak anlamına gelen “ihsar”, bir hac terimi olarak, hac ...

İHRAMDAN ÇIKMA(TAHALLÜL) NASIL OLUR?

Saçların tıraş edilmesi veya kısaltılması ile ihramdan çIkılmış olur. İhramdan çıkınca, elbise giyme ...

PEYGAMBER EFENDİMİZ HAC MENASİKİNİ NASIL YAPARDI?

Peygamber efendimiz veda haccında bayram sabahı Aka’be cemresini taşladıktan sonra Mina’ya dönmüş, k ...

TIRAŞ EDİLECEK SAÇIN MİKTARI NE KADAR OLMALIDIR? 

Saçların tıraş edilmesi veya kısaltılmasında vâcip olan miktar, başın en az dörtte biridir. Başın sa ...

HACILAR SAÇLARINI NE ZAMAN TIRAŞ ETMELİDİR?

Haccın aslî vaciplerinden biri de, temettu veya kıran haccı yapanların bayramın birinci günü Mina’ ...

REMY-İ CİMAR'IN VAKTİ, HÜKMÜ VE UYGULAMASI

Cemrelere taş atmanın zamanı, kurban bayramı günleridir. Bu günlerin ilkine “Yevm-i Nahr” (Kurban Ke ...