Hac ve Umre

Haccın Farz Kılınması

Hac ibadeti İslam'ın beş temel esasından biridir. Peki hac ne zaman farz kılındı? Hac Müslümana ne zaman farz olur? Haccın farz oluşu...

Haccın Dindeki Yeri ve Önemi

Hac; İslam’ın beş şartından biridir. Peki Hac nedir? Hac ibadetinin dindeki yeri ve önemi nedir?

Haccın Çeşitleri Nelerdir?

Haccın çeşitleri nelerdir? Şer‘î hüküm açısından haccın çeşitleri ve yapılışı...

Tavaf Esnasında Okunacak Dualar

Tavaf ederken okunacak dualar...

Hz. Ali’nin (r.a.) Kabe Hutbesi

Hz. Ali’nin (r.a.) putlardan temizlenen Kabe’yi müşriklerden de temizleyen hutbesi...

Umre Nasıl Yapılır?

Umre ibadeti nasıl yapılır? Umrede sırasıyla neler yapılır? İşte umrenin yapılışı...

Hacca Kaç Defa Gidilir?

İslam dininde maddi durumu uygun olan her Müslümanın hayatında en az bir kez hac yapması farzdır. Hac, ömürde bir defadır diye ihmâl etmek de çok yanlış olur.

Hacca Giderken Helalleşmek Gerekir Mi??

Hacca giderken helallik almanın dinî hükmü nedir?

Hacerül Esved’in Selamlanması ve Öpülmesinin Hikmeti

Hacer-i Esved’in selamlanması ve öpülmesinin hikmeti nedir?

Ramazan Ayında Yapılan Umrenin Fazileti

Bizi de duana dahil et...