GÜNDEM

İnsanlığın Vicdan Sınavı

Filistin'de neler oluyor? Filistin'de nasıl bir zulüm var? İsrail'in yıllardır sistematik olarak Filistilere karşı uyguladığı soykırımda, dünyadan tepkiler nası

Yurt Genelindeki Camilerde Gazze İçin Dua Edildi

İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için camilerde dua edildi.

Kıraat ve Mushaf Araştırmaları Enstitüsü Kurulacak

Cumhurbaşkanı kararı ile "Kıraat ve Mushaf Araştırmaları Enstitüsü" kurulması kararlaştırıldı.

Dualar ve Zikirler Web Sitesi ve Uygulamaları

Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretlerinin “Dualar ve Zikirler” kitabına web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden erişebilirsiniz.

Hac Kuraları 2 Kasım'da Çekilecek

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2024 Yılı Hac kurallarının 2 Kasım 2023 tarihinde çekileceğini duyurdu.

Kutuplaşan Dünya’da Adil Düzen Mümkün mü?

Kutuplaşan Dünya’da adil düzen mümkün müdür? “Dünya beşten büyüktür” sözünü kimler destekliyor? Koridorlar savaşını nasıl okumalıyız? Hindistan’a neden dikkat e

İbadete Açıldığı Günden Bu Yana Taksim Camisi'nde 17 Kişi Müslüman Oldu

Yaklaşık 150 yıllık bir mücadelenin ardından İstanbul'a kazandırılan Taksim Camisi'nde ibadete açıldığı günden bu yana 17 kişi Müslüman oldu.

Geleceğin Bilim İnsanları Camide Yetişiyor

Bursa'da, yerleşkesinde cami, kütüphane ve laboratuvarların bulunduğu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İmam Hatip Lisesi "Kız Hafızlık Proje Okulu"

Bursa'daki Lisede Geleceğin Bilim İnsanları ve Hafızları Yetişiyor

Bursa'da, yerleşkesinde cami, kütüphane ve laboratuvarların bulunduğu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İmam Hatip Lisesi "Kız Hafızlık Proje Okulu"

Gazze'de Camiler Yine İşgalcilerin Hedefinde

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bir camiye saldırısında ölen ve yaralılar olduğu belirtildi.

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.