DUALAR ve ZİKİRLERSabah Duası

Peygamber (s.a.s.) Efendimizin öğrettiği ve sabah akşam okunmasını tavsiye ettiği dualar nelerdir? İşte sabah okunacak dualar...

Geçim Sıkıntısından Kurtulmak İçin Okunacak Dualar

Maîşet (geçim) darlığında okunacak bir dua var mıdır? Geçim sıkıntısından kurtulmak için okunacak dualar...

Borçtan Kurtulmak İçin Dua

Borçtan kurtulmak için okunacak bir dua veya sure var mıdır? Borçtan halâs olmak (kurtulmak) için okunması tavsiye edilen dualar.

Rızkın Artması ve Borçtan Kurtulmak İçin Okunacak Duâlar

Rızkın artması ve borçtan kurtulmak için yapılması gerekenler ve okunacak duâları okurlarımız için derledik.

Tövbe İstiğfar Etmenin Fazileti

Tövbe istiğfar etmenin fazileti ve önemi nedir? Nasuh tövbesi nedir? Nasıl yapılır? Abdullah Sert Beyefendi, tövbe ve istiğfar etmenin önemi ve faziletini açıkl

Seyyidü’l İstiğfar Duası

Seyyidül istiğfar, tövbe ve istiğfar duasıdır. Seyyidül istiğfar en üstün ve en faziletli dualardan biridir. Peki Seyyidül istiğfar duası kaç kere okunmalı? Sey

Sıkıntılardan Kurtulmak İçin Hangi Dualar Okunur?

“İçim sıkılıyor hangi duayı okumalıyım?” Sıkıntıyı giderecek bir dua var mıdır? Sıkıntıdan kurtulmak için okunacak dualar.

Üzüntülü İken Okunacak Dualar

Üzüntülü ve sıkıntılı iken okunacak dualar var mıdır? Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri’nin, Dualar ve Zikirler eserinde geçen üzüntü ve sıkıntı halinde iken o

Gece Uyurken ve Uykudan Uyanınca Okunacak Dua

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in gece uyurken ve uykudan uyanınca okuduğu dualar.

Müminler İçin Okunacak Dua

Peygamber (s.a.s.) Efendimiz’in ettiği rivayet edilen müminler için okunacak duanın Arapçası, Türkçe okunuşu ve anlamı.

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.