DOSYALAR

Başrahibenin Oğlu Nasıl Müslüman Oldu?

Hristiyan bir ailenin içinde İslam’ın nasıl yeşerdiğini okumak isteyenler İsaac Nawaf Abadeleseb’in Gana’dan Türkiye’ye uzanan hikayesini, nasıl Müslüman olduğunu mutlaka okumalı…

Defolu Ameller

Ömür boyu çalıştınız ve her gün 24 altın koydunuz bir küpün içine... Bitti ömrünüz ve altınların sayım zamanı geldi.

Bu Câmiinin Minberinde Güneş Sistemi Var

Dünya hâlâ Güneş sistemini çözmeye çalışırken, Osmanlı'nın bunu tam 615 yıl önce keşfettiği ortaya çıktı. Ulu Camii'de Güneş'in ve 9 gezegenin  işlendiği minber, o tarihte bilime verdiğimiz önemi gözler önüne serdi.

Genetik Değişti Mertlik Bozuldu

GDO'lu ürünler, neden oldukları ileri sürülen; kanser, alerji, kısırlık, fizyolojik bozukluklar, bağımlılık, gen ve DNA yapısı bozuklukları gibi birçok hastalık nedeniyle, üzerinde hassasiyetle durulması gereken, ince elenip, sık dokunması gereken bir konu...

Teknoloji Kadar İnsana Da Yatırım Şart

 “Dindar nesilden önce tablet nesli geliyor”. İki nesilden söz ediyoruz ama aralarında bir illiyet olup olmadığı ilk bakışta anlaşılmıyor. Dindar nesil dini hassasiyetleri yoğun, namaz kılan, orucunu tutan, dini, hayatının temel belirleyicisi haline getirmiş bir nesli ifade ediyor; tablet nesli ise öğrenimleri sırasında yoğun olarak bilişim teknolojilerinin sağladığı imkânları kullanan bir nesil… İlkinde manevi boyut önde, ikincisinde maddi birikime atıf var. Aralarında nasıl bir illiyet olduğunu iddia ediyoruz? Bu sorunun cevabı dosyamızı oluşturuyor.