Hüdâyi'den Suriyelilere Yardım Eli

Aziz MAhmud Hüdayi Vakfı, Suriye’de 2011 yılında başlayan savaş nedeniyle vatanlarını terk ederek, ülkemize sığınan Suriyeli muhacirlere yönelik yardım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Suriyelilerin yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde ihtiyaç sahibi ailelere yiyecekten giysiye, battaniyeden beyaz eşyaya, bebek mamasından çocuk bezine sayısız yardımda bulunuyor.

Haber: Abdullah Güner

Aziz Mahmud Hüdâyi Vakfı'ndan Suriyeli ailelere erzak yardımı yapılıyor.

Suriye’de yaşanan sıkıntılar nedeniyle ülkemize sığınan ve birçok bölgeye dağılan mültecilere yönelik yardım çalışmaları yürüten Aziz Mahmud Hüdâyi Vakfı’nın yardım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Kış döneminde yataktan battaniyeye, ilaçtan ayakkabıya kadar Suriyeli ailelerin yarasına merhem olmaya çalışan Hüdâyi Vakfı, yiyecek yardımı olarak da un, makarna gibi acil ihtiyaç malzemelerini Suriye içlerine kadar götürerek gerçek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Suriyeli Muhacir kardeşlerine Ensar olabilmek gayretiyle çalışmalarına aralıksız sürdüren Hüdâyi Vakfı, ülkemizde yaşayan Suriyeli muhtaç aileleri de unutmuyor. Türkiye’nin her bölgesindeki ihtiyaç sahibi aileler belirlenerek; en çok nelere ihtiyaç duydukları tespit edildikten sonra belirlenen yardımlar bölgeye ulaştırılıyor. Bu çerçevede başta Hatay, Urfa, Kilis ve Osmaniye’de kamplarda kalan Suriyeli ailelere süt, mama, puset, gıda paketleri, kumaş, battaniye vb. acil yardım malzemeleri dağıtılıyor.

Türkiye’nin her bölgesine dağılmış olan Suriyelilerin yoğun olarak bulunduğu illerde ve İstanbul’da da yardım çalışmaları devam ediyor. Belirli periyotlarla ihtiyaç sahibi ailelerin yardımlarına devam eden Hüdâyi Vakfı, İstanbul’da Fatih, Esenler, Sancaktepe, Sultanbeyli gibi bölgelere yerleşen Suriyeli ailelerin derdine derman olmaya çalışıyor.

Hüdâyi Vakfı, son olarak Sultanbeyli civarında yaşayan Suriyeli ailelere gıda paketi yardımının yanı sıra; ihtiyaçlarına göre halı, yatak, battaniye, mutfak eşyaları, beyaz eşya yardımı yaptı. Özellikle kamplarda bulunanlara, bebekli ailelere mama, çocuk bezi, ana kucağı gibi malzemeler dağıtılarak, imkana ve talebe göre benzeri yardımlara devam edileceği de Hüdâyi Vakfı yetkilileri tarafından ifade ediliyor.

HÜDÂYİ VAKFI’NIN SURİYELİLERE YARDIMLARI

Osmaniye’deki Suriyelilere puset ve bebek maması yardımı

Ellerindeki ekmeklerle erzaklarını evlerine taşıyan Suriyeli çocuklar...

Osmaniye’de kurulan çadır kentte puset ve bebek maması dağıtımının yanı sıra Suriye’nin Lazkiye şehri ve civarından gelen çoğunluğu Türkmenlerden oluşan yaklaşık 8500 mültecinin yaşadığı çadır kentte de bebek maması ve puset yardımı yapıldı.

Osmaniye'de nakdi yardım

Osmaniye’de kamplarda barınma imkânı bulamayan, şehir içindeki muhtelif mahallelerde kiraladıkları evlerde yaşayan 200 adet mülteci aileye ise 200’er TL nakit yardımı yapıldı.

Suriye’de kurban eti yardımı

Kurban bayramı kapsamında kesilen kurbanların etleri, Maaret el Numan bölgesindeki ihtiyaç sahibi 800 aileye ulaştırıldı.

Doğu Guta bölgesinde gıda paketi yardımı

Suriye’de Doğu Guta bölgesinde yaşayan savaş mağduru ailelere gıda yardımı ulaştırıldı.

Suriyeli ailelere süt dağıtımı yapılıyor.

Suriyelilere battaniye, yatak, ayakkabı ve mama yardımı

Suriye’ye battaniye, sünger yatak, çocuk ayakkabısı ve bebek maması ulaştırıldı. Ayrıca vakıf merkezinde toplanan malzemeler Kilis’teki Suriyelilere ulaştırıldı.

İstanbul Fatih'te, Suriyeli ailelere süt ve çocuk bezi yardımı

İstanbul Fatih'te zor şartlarda yaşayan çocuklu Suriyeli ailelere içme sütü ve çocuk bezi dağıtıldı.

Kocaeli Darıca’daki Suriyeli ailelere kömür yardımı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde daha önceden tespit edilen muhtaç Suriyeli ailelere kömür dağıtımı yapıldı.

Hüdâyi Vakfı çalışanları Suriyeli ailelere battaniye dağıtımı yapıyor.

Şanlıurfa’da yaşayan Suriyelilere gıda yardımı

Şanlıurfa’da zor şartlarda yaşayan ailelere temel ihtiyaç maddelerinden oluşan gıda paketi ve helva dağıtıldı. Şanlıurfa ilimizdeki oluşturulan kamplarda yer bulamayıp şehir içerisinde zor şartlarda yaşayan ailelere Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları İnsani Yardım Platformu aracılığıyla gıda paketi yardımı yapıldı.

Hüdâyi Vakfı'nın Suriyeliler için yola çıkan insani yardım araçları, Suriyelilere ihtiyaçlarını ulaştırıyor.

Suriye’de un ve pirinç unu yardımı

Suriye içinde un ve pirinç unu dağıtımı yapıldı.

Sultanbeyli’deki Suriyeliler

Sultanbeyli merkezde kirada oturan Suriyeli ailelere gıda paketi, mutfak malzemesi ve beyaz eşya yardımı yapıldı.

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.