Çocuk Eğitimi

Çocuklara Kitap ve Hayvan Sevgisi Aşılıyorlar

Erzurum'da bir araya gelen üniversite öğrencileri, kırsaldaki okullara, sosyal medya aracılığıyla topladıkları kitaplarla kütüphaneler kuruyor, hayvan sevgisi a

Çocuk Yetiştirirken Dikkat Edilecek Hususlar

Çocuk, Allah’ın bir lütfudur. Anne-babaların en önemli vazifesi çocuklarını İslam’a uygun yetiştirmektir. Peki İslam’a uygun çocuk nasıl yetiştirilir? Çocuk nas

Özel Acıbadem Okulları Bursluluk Sınavı Kayıtları Başladı

Özel Acıbadem Okulları'nın 15-16 Şubat tarihlerinde gerçekleştireceği bursluluk sınavı kayıtları başladı. 4, 5, 6 ve 7. sınıfların katılabileceği bursluluk sına

İslâm'a Göre Çocuğumu Nasıl Terbiye Edebilirim?

Nesil yetiştirme mesʼûliyeti ihmal edilirse âkıbet hazin olur. Evlâtlarımız, dinlerine, medeniyetlerine yabancılaşır; kimliklerini kaybeder. Mânen yabancı yerle

Çocuklar İçin Ders Çalışma Teknikleri

Çocuğa nasıl ders çalıştırılır? Çocuğuma nasıl ders çalıştırabilirim? Çocukların öğrenme becerilerini geliştirmek ve kitap okumayı, ders çalışmayı keyifli hale

Çocuğa Namaz Nasıl Sevdirilir?

Yüce Allah’ın emaneti, dünya hayatının süsü ve imtihan vesilesi evlâtları terbiye etmek ve onlara din eğitimi vermek anne babaların önemli bir vazifesidir. Peki

Çocuklar Namaza Zorlanır mı?

Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım, "Çocukları namaz konusunda zorlanmak doğru mudur?" sorusunu cevaplıyor.

Çocuğunuzla Vakit Geçirin

Prof. Dr. Fuat Özgen, “Çocuklarınıza göstereceğiniz sevgi, uykudan daha yararlıdır diye düşünüyorum.” dedi.

Çocuk Yetiştirmede Anne ve Babanın Dikkat Etmesi Gereken 11 Husus

Anne ve babaların çocuklar üzerinde ki ilk ve en önemli görevi nedir? Anne ve babalar çocuk eğitiminde nelere dikkat etmelidir? Peygamber Efendimiz (s.a.v) anne

Okula Adaptasyon İçin Uyku Disiplini Önemli

Türk Uyku Tıbbı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yetkin, "Yaz tatili boyunca uyku düzenleri bozulan öğrencilerin, okul dönemine yeniden adapte olabilmeler

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.