Çocuk Eğitimi

Yaz Kur'an Kursları Başladı

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yaz Kur'an kursları hizmet vermeye başladı.

Ramazan'ı Sevdirmek ve Ramazan'dan İstifade İçin Çocuklarımızla Neler Yapabiliriz?

Çocuklarımıza Ramazan'ı sevdirmek ve Ramazan'dan istifa ettirebilmek adına neler yapabiliriz? Anne ve babanın sorumlulukları neler?

Terbiyenin En Verimli Çağı

Terbiyenin en verimli çağı, çocuğun ilk yaşlarıdır. Bu sebeple çocuğun eğitimi, öncelikle ana kucağında ve baba ocağında başlar. Anne-babanın ağzından çıkan her

Ortaokul ve Liselerde Seçmeli Dini Derslerin Seçimi Başladı

Ortaokul ve liselerde seçmeli ders olarak okutulan Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerinin tercih süresi 21 Ocak 2023'te sona

Özel Acıbadem Okulu Giriş Sınavı Başvuruları Başladı!

Özel Acıbadem okulu giriş sınavı başvuruları başladı! Sınava başvuru tarihi ne zaman? Sınava kaçıncı sınıf öğrencileri girebilecek? Sınava nereden kayıt olabili

MEB Yarıyılda İlk Kez Ücretsiz Kurslar Düzenleyecek

Milli Eğitim Bakanı, ücretsiz yaz okullarının kapsamını genişlettiklerini ve ilk kez 23 Ocak-3 Şubat 2023'teki sömestirde bilim ve sanat, matematik ve İngilizce

Çocuğu Yalan Söylemeye İten Sebepler Nelerdir?

Çocuk yalan söylemeye neden ihtiyaç duyar? Aile, çocukta yalanın yerleşmemesi için neler yapabilir? İşte Çocuğu yalan söylemeye iten sebepler...

Diyanet İşleri Başkanı, 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kurslarının Hedeflerini Açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Ebraş, "Çocuklarımıza 7 yaşından önce sevgiyi, saygıyı, dürüstlüğü öğretmek istiyoruz." dedi.

Hüdayi Bilim ve Sanat Merkezi 2022 Yaz Okulu Kayıt

Hüdayi Bilim ve Sanat Merkezi 2022 yaz okulu kayıt linki yazımızda.

İslam’da Çocuk Eğitimi

İslam’a uygun çocuk yetiştirmek için nasıl bir yol izlenmeli? Çocuğa dini eğitim nasıl verilir? Peygamber (s.a.s.) Efendimiz çocuklara nasıl davranırdı? Dinimiz

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.