Geleceğin Bilim İnsanları Camide Yetişiyor

Bursa'da, yerleşkesinde cami, kütüphane ve laboratuvarların bulunduğu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İmam Hatip Lisesi "Kız Hafızlık Proje Okulu" ve "Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu" ile geleceğin hafızlarını ve bilim insanlarını yetiştiriyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Eğitim Kampüsü'nde yer alan 17 Eylül 2018'de eğitim öğretime başlanan TOBB İmam Hatip Lisesi bünyesindeki cami, kütüphane, laboratuvarlar ve atölyelerle dikkati çekiyor.

"Kız Hafızlık Proje Okulu" ve "Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu" olma özelliğini de taşıyan imam hatip lisesinin yerleşkesinde bulunan ve özgün mimariye sahip BTSO Camisi direk ve kolon kullanılmadan 16 Türk devletini temsilen 16 köşeli olarak tasarlandı. Aydınlatmasında Allah'ın 99 ismiyle anlamlandırılan 99 led ampul bulunan caminin 16 köşeden yapılan kubbesinde hilal şekli ve ortasında Allah lafzı ile ay yıldız yer alırken, mihrabında İznik çinileri, duvarlarında Nur suresinin 35-39'uncu ayetleri bulunuyor.

bursa.jpg-33

Camide 60 kız öğrenci, Kur'an-ı Kerim dersleri alıyor

Duvarlarında Allah, Hz. Muhammed ve 4 halifenin isimlerinin yazılı olduğu Selçuklu yıldızları görülen camide, "Kız Hafızlık Proje Okulu" kapsamındaki TOBB İmam Hatip Ortaokulunun 60 kız öğrencisi, namaz saatleri dışında Kur'an-ı Kerim dersleri alıyor.

Öğrenciler tarafından her gün bir hatim indirilen caminin alt katında ise kütüphane ile robotik kodlama atölyesi, zeka oyunları atölyesi ve matematik müzesi yer alıyor.

TOBB İmam Hatip Lisesinde "Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu" kapsamında fen, fizik ve bilgisayar laboratuvarları bulunuyor. Öğrenciler burada öğretmenlerinin gözetiminde çeşitli deneyler gerçekleştirip, bilimsel çalışmalar yapıyor.

Okul Müdürü Ertuğrul Şengül, Kız Hafızlık Proje Okulunda 60, Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunda 90 olmak üzere okulunda 1070 öğrencinin bulunduğunu söyledi.

Bursa'da daha önce 2 farklı okulda hafızlık eğitimi verildiğini anımsatan Şengül, Kız Hafızlık Proje Okulunun bu yıl modern anlamda eğitim öğretim verdiğini aktardı.

Hafızlık eğitiminin 5. sınıftan itibaren yapıldığını aktaran Şengül, şunları söyledi:

"Camimiz ve okulumuz bir bütünlük içinde. Bilim ile dinin bir arada nasıl olacağını gösteren örnek bir mimari şeklinde teşkil edilmiş olan bu yapıların hayata geçirilmesi için çalıştık. Mayıs ayında okulumuza Hafızlık Proje Okulu ve onun yanında bir de Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu görevleri tebliğ edildi. Bu görevleri en güzel şekilde icra edebilmek için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Hafızlık Proje Okulumuza yaz döneminde 60 öğrenciyle beraber başladık. Öğrencilerimizi ezberci, taklitçi insandan, hafız-hafize olan insanlara yönlendirmeye, onları bu şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz."

Ertuğrul Şengül, öğrencilerin yatılı kalmadan 2 senede hafızlık çalışmalarını bitirmesi planlaması kapsamında eğitimi sürdürdüklerini bildirdi.

bursa.jpg-22

Ezberci yaklaşımdan uzak eğitim

Öğrencileri derslerde ezberci yaklaşımdan uzaklaştırmaya çalıştıklarını vurgulayan Şengül, şöyle konuştu:

"Okulumuzda üç proje uygulanıyor. Birisi ortaokullarda yabancı dil yoğunlaştırılmış proje okulu, okulumuzda Arapça yoğunlaştırılmış dil eğitimi veriyoruz. Onun yanında kız öğrencilerimiz için hafızlık proje okulu var. Birinci sene derslerle hafızlık eğitimini beraber yürütürken ikinci senede tamamıyla okul bünyesinde oluşturulmuş Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde Kız Hafızlık Proje Okulu çalışması var. Lisede de önceden kayıt olmuş olan öğrencilerimizi mezun edinceye kadar normal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve bu sene almaya başladığımız fen ve sosyal bilimler proje okulu çalışmamız devam ediyor. Okulumuzda fizik laboratuvarı ve fen laboratuvarı var. Kütüphane, bilgisayar odalarımız mevcut. Caminin altındaki 1250 metrekarelik boşluğu kütüphane olarak değerlendirdik. Çok geniş bir alanı, kütüphane ve bilim merkezi haline dönüştürdük. Okul, medrese, kolej diye benim bir projem var. Bu üçünü bir araya getirerek aslında insanın bedeni ve ruhuyla, sorumluluğun yüklendiği nefisle bir bütünlük arz etmesi için okulumuzu külliye tarzına dönüştürmeye çalışıyoruz."

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.