Aile Meseleleri

TEHDİTLE YAPILAN NİKAH GEÇERLİ MİDİR?

Anne baba veya diğer velilerin, başkalarının tehdidiyle yapılan nikâh geçerli midir? İslam'da tehdit ...

RESMİ NİKAH KIYDIRAN AYRICA DİNÎ NİKAH KIYDIRMALI MI?

Resmi nikâh kıydıran kimse ayrıca dinî nikâh kıydırmalı mıdır? İslam’a göre nikâh, evlenme ehliyeti ...

NİKÂHIN TESCİLİ ŞART MIDIR?

Nikâhın tescili şart mıdır? Dînî kurallara uygun olarak yapılan bir nikâh akdi geçerlidir. Ancak ev ...

MÜSLÜMAN KADIN GAYRİMÜSLİM BİR ERKEKLE EVLENEBİLİR Mİ?

Müslüman kadın gayrimüslim bir erkekle evlenebilir mi? Müslüman bir kadının müşrik ve dinsiz erkekl ...

İSLAM'DA EVLENMENİN DİNÎ HÜKMÜ NEDİR?

İslam'da evlenmenin dinî hükmü nedir? Kur’an-ı Kerim’de bir âyette, “Sizden bekâr olanları, köleler ...

NİKÂHTA ŞAHİTLİĞİN HÜKMÜ NEDİR?

Nikâhta şahitliğin hükmü nedir? Nikâh akdinin geçerli olmasının şartlarından biri de nikâhın şahitl ...

EHLİ KİTAPLA EVLENİLEBİLİR Mİ?

Ehl-i kitaptan biri ile evlenilebilir mi? İşte cevabı... Dinî değer ve hayatın muhafazası, gelişti ...

GİZLİ NİKAH CAİZ Mİ?

Gizli nikah nedir? Gizli nikah caiz mi? İslam'da ın hükmü nedir? İşte cevabı... Tarafların şahitler ...

HANGİ AKRABALAR İLE EVLENİLMEZ?

Kişi hangi akrabaları ile evlenemez? İslam dininde evlenilmesi caiz olmayan hısımlar âyet ve hadisle ...

TEHDİTLE BOŞAMA OLUR MU?

Niyeti boşama olmadığı halde eşe karşı tehdit unsuru olarak boşama sözlerini kullanma halinde boşanm ...