Kalplerin Cilası Zikrullah

Kaleminden hikmet damlayan İbrahim Hakkı Hazretleri’ne ait olup, orijinal adı Cilâü’l-Kulûb Zikrullah olan bu kitapta merhum müellif, insanı Allah’a vâsıl olmaya götüren “muhabbet yolu”nu anlatıyor.

İbrahim Hakkı Hazretleri muhabbet için öncelikle kalpten sökülüp atılması gereken on vasfı bildiriyor. Daha sonra kalbe yerleştirilmesi lâzım gelen on hasleti tam bir vukufiyetle izah ediyor.

Kitaptaki bölümler şu şekilde:

Birinci Fasıl: Allah Sevgisi (Hubbullah)

İkinci Fasıl: Allah’a Yönelmek (Teveccüh)

Üçüncü Fasıl: Allah’ın Fiillerinin Tevhîdi

Dördüncü Fasıl: Allah’a Tevekkül

Beşinci Fasıl: İşlerin İdaresinin Allah’a Havalesi (Tefvîz)

Altıncı Fasıl: Allah’tan Gelen Belâlara Karşı Sabır

Yedinci Fasıl: Allah’ın Kazâsına Rızâ Göstermek

Sekizinci Fasıl: Allah’ın Büyüklüğü Karşısında Kendi Küçüklüğünü Bilmek

Dokuzuncu Fasıl: Allah’ın Mülküne Karşı Hakiki Fakr

Onuncu Fasıl: Bekaullahta Fâni Olmak

Hâtime (Sonsöz)

Hâtimenin Hâtimesi (Münâcât)

Kalplerin Cilası Zikrullah, İbrahim Hakkı Hazretleri, Erkam Yayınları

Sipariş etmek için tıklayınız

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle