Kainatın İbadet ve Hizmet Hayatımıza Mesajı

Kâinatta her an hareket halinde olan şeylerin ibadet ve hizmet hayatımıza mesajı; mûtedil bir şekilde, fakat devamlı bir sa’y ü gayretin lüzumlu olduğudur.

İnsanın bir şerhi olan kâinatta her şey, her an aktif hâldedir. Mikrodan makroya her şey dâimî bir gayret içindedir:

–Milyarlarca galaksi sürekli bir dönüş ve gidiş hâlindedir. Güneş, Ay ve yıldızlar haftada bir gün olsun istirahate çekilmiyor.

–Kalbimiz yıllık izin istemiyor.

–Maddenin en küçük parçası sayılan atomun çekirdeğindeki proton, nötron ve çekirdeğin etrafındaki elektron, müthiş bir hızla devr-i dâim hâlinde. Bir hidrojen atomundaki elektron, atom çekirdeği etrafında saniyede 2000 km hızla dönüyor...

KAİNATIN İBADET VE HİZMET HAYATIMIZA MESAJI

Bütün bunların bizim ibadet ve hizmet hayatımıza mesajı; mûtedil bir şekilde, fakat devamlı bir sa’y ü gayretin lüzumlu olduğudur.

Nitekim bizlere azim ve gayretleriyle örnek teşkil eden sahâbe-i kirâm, İslâmʼı tebliğ için, o zamanın zor şartları altında dünyanın dört bir yanına giderken, kelle uçuran cellâtların önünde Allah Rasûlüʼnün mektuplarını krallara okurken, aslâ yılmadılar, üşenmediler, yorgunluk nedir bilmediler. Allâhʼa kul, Rasûlullâhʼa ümmet olmanın hazzı, onlara müthiş bir enerji verdi.

Demek ki bir Müslüman için uzun süreli bir istirahat, ancak Allah yolunda hizmetle dolu bir ömrün sonunda nasip olan huzurlu bir ölümü müteâkiben teneşirde başlar, kabirde ve ebedî âlemde devam eder.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Müslümanın Gönül Dünyası, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

KAİNAT NASIL OKUNUR?

Kainat Nasıl Okunur?

KAİNATTA HER ŞEY NEDEN DÖNÜYOR?

Kainatta Her Şey Neden Dönüyor?

KAİNATTA HER ŞEY ALLAH’I TESBİH EDER

Kainatta Her Şey Allah’ı Tesbih Eder

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.