KAFİRLER BİLE O’NA İTİMAT ETTİ

İslam'ın ilk döneminde kafirler, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) nazarında gördükleri ve vicdânen kabul ettikleri hakîkat karşısında nefsaniyetlerine tabi oldukları için İslam'ı reddetmişlerdi.

Peygamber Efendimiz’in amansız bir düşmanı olan Ebû Cehil ve arkadaşları, günün birinde O’na şöyle demişlerdir:

“–Ey Muhammed, vallâhi biz Sen’i yalanlamıyoruz; bizim nazarımızda en doğru insan Senʼsin. Ancak biz, Senʼi değil, Sen’in getirmiş olduğunu yalanlıyoruz.”

Böylece, vicdânen kabul ettikleri bir hakîkati, nefsâniyetlerine tâbî olarak reddettiler. Cenâb-ı Hak şu âyet-i kerîmeyi inzâl buyurarak onların bu perişan hâllerini gözler önüne serdi:

“Onların söylediği sözlerin Sen’i hakîkaten üzmekte olduğunu biliyoruz. Aslında onlar Sen’i yalanlamıyorlar, fakat o zâlimler, açıkça Allâh’ın âyetlerini inkâr ediyorlar.” (el-En’âm, 33)

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Âlemlere Rahmet: Hz. Muhammed, Erkam Yayınları

HZ. MUHAMMED (S.A.V.) KİMDİR? HZ. MUHAMMED’İN (S.A.V.) HAYATI

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle