Kâbe'nin Örtüsü Böyle Hazırlanıyor

Müslümanlar için en kutsal mekân olan Kâbe’nin 670 kilo ağırlığındaki örtüsü, 200 kişinin çalıştığı bir fabrikada 8 ayda dokunuyor.

İslam dininin en kutsal mekânı olan, tüm müslümanların kıblesi olan ve Mekke’de bulunan Kâbe’nin örtüsü, güneş ışınları nedeniyle zamanla yıpranıyor. Bu nedenle Kâbe’nin örtüsü her yıl, en az ziyaretçinin olduğu gün olarak bilinen hacı adaylarının Arafat’a çıktığı gün değiştiriliyor. Değişim işleminde 80 kişi görev yapıyor.

Örtüyü dokuyan ve işlemeleri yapan işçiler, çok özel sınavlardan geçirilerek seçiliyor. Bu işçilerin başında 35 yıllık ustalar bulunuyor. Fabrikada her yıl 670 kilo ağırlığında saf ipekten olan Kâbe örtüsü dokunuyor.

120 KİLO ALTIN VE 100 KİLO GÜMÜŞ

Örtü, altın ve gümüş ipliklerle ilmek ilmek işleniyor. Örtüde 120 kilo altın ve 100 kilo gümüş kullanılıyor. Ayrıca fabrikadan 8 görevli örtünün sökülmesinde veya yırtılmasında onarım için çalışıyor.

670 kilogram ağırlığındaki örtünün toplam alanı 658 metrekare, 14 metre uzunluğunda, 101 santimetre genişliğinde ve toplamda 47 top kumaş kullanılıyor.

Kâbe örtüsünün üzerine “La ilahe illallah Muhammedün Resulullah”, “Allah Celle Celalühü”, “Sübhanallahi ve bihamdihi subhanallah El Azim”, “Ya Hannan, Ya Mennan” yazıları dokunuyor.

Örtünün dokuması 8 ay sürüyor ve 4 parça halinde birleştiriliyor. Fabrikada 4. Murad dönemindeki Kâbe’nin kapısı da bulunuyor. Kâbe örtüsünün yenilenmesi için her yıl 25 milyon riyal (19 milyon 285 bin TL) ayrılıyor ve bu maliyet Suudi Arabistan hükümeti tarafından karşılanıyor.

KABE'YE GELECEK YIL ORTULECEK ORTUNUN HAZIRLANMASINA BASLANDI. KABE ICIN HAZIRLANAN BU YIL KI ORTU, DUN DUZENLENEN TORENLE ARIFE GUNUNE KADAR MUHAFAZA EDECEK AILEYE TESLIM EDILDI. SOZ KONUSU ORTU, ARIFE GUNU KABE'YE ORTULECEK. SUUDI HUKUMETINE AIT UMMU CEVDE BOLGESINDEKI FABRIKADA, KABE'NIN GELECEK YIL KI ORTUSUNU HAZIRLAMA CALISMALARINA SIMDIDEN BASLANDI. (ANADOLU AJANSI - YASAR UYSAL) (20081130)

BAŞKA YERDEN GELİYORDU

Kâbe’nin örtüsü fabrika kurulmadan önce Mısır, Yemen ve Hindistan’dan geliyordu. Siyah renk, örtünün dış yüzü için kullanılıyor. Yeşil renk ise Kâbe’nin içinde kullanılıyor.

Örtü teslim edildikten sonra hemen yenisinin dokunmasına başlanıyor. Kabe Örtü Fabrikası Genel Müdürü Muhammed Bin Abdullah Bin Ali Bacudah, kutsal bir görev yaptıklarını belirterek, çalışanların sabahtan akşama kadar elleriyle tek tek süsleme motiflerini çıkardıklarını söyledi.

Kâbe’nin örtüsü ziyaretçinin en az olduğu, hacı adaylarının Arafat’a çıktığı gün değiştiriliyor. Kâbe Örtü Fabrikası’nda çalışacak olanlar, özel sınavlardan geçirildikten sonra işe alınıyor. Her yıl 80 kişi tarafından değiştirilen Kâbe’nin örtüsü, işlendikten sonra 670 kilo ağırlığa ulaşıyor.

Kaynak: Yeni Akit

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.