İsveç’te Öğrencilere İslam Kültürünü Tanıtan Kitaplar

İsveç’te bir kitap fuarında çocuklar için hazırlanan kitaplar tanıtıldı. Okul öncesi olarak tasarlanan kitapların içindeki detaylar dikkat çekti.

İskandinavya’nın giderek çok kültürlü bir hale gelen gelişmiş ülkesi İsveç, bu çok kültürlü yapıyı eğitime de taşımak için harekete geçti.

ÇOCUKLARA İSLAM KÜLTÜRÜNÜ TANITAN KİTAPLAR

Geçtiğimiz hafta yapılan Göteborg Kitap Fuarı’nda Oscar Trimbel’in tanıttığı yeni kitaplar artık İsveç’teki okul öncesi eğitimin bir parçası olacak. Bu kitaplarda en çok tartışılan kısımlar ise Müslümanların kıyafetlerinin ve görünümlerinin tanıtıldığı kısım oldu. İki kitap ile tanıtılan İslam Kültürü’nün özellikle giyim bölümleri dikkat çekti. Giyimler için ise Somali asıllı Müslümanların giyimleri örnek alındı. Kitaplardan ilki Somali’den İsveç’e gelmiş olan Ömer adlı bir erkeğin büyükannesini karşılaması ve gelişen olaylar anlatılıyor.

40 sayfalık kitapta Müslüman kadınların görünüşü ve düşünceleri hakkında bilgiler verilmiş. Bir diğer kitapta ise Asli adlı bir Müslüman kızın Somali kültürünü merak etmesi üzerine büyükbabası ile birlikte Somali’ye gidişlerini anlatıyor. Bu kitapta da Müslüman erkekler ve kültürleri üzerinde durulmuş.

Kitapları tasarlayan Oscar Trimbel 1980’lerde Somali’de İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) adına çalıştı. İslam Kültürü hakkında eksikleri olsa da bilgili bir insan olduğu bölge Müslümanları tarafından dile getiriliyor. Trimbel, kitapların 3-6 yaş arası çocuklara uygun olduğunu belirtiyor.

İsveç’te sosyal medya üzerinden kitapların toplatılması için kampanya başlatıldı.

Kaynak: Sputnik

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.