Islanmayı Önleyen Buluş

Necmettin Erbakan Üniversitesi Fizik Eğitimi Bölümünde yürütülen çalışmada, silisyum ve titanyumdan üretilen hidrofobik malzemenin uygulandığı taş, ahşap, kağıt ve kumaş ıslanmıyor.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Fizik Eğitimi Bölümü laboratuvarında üretilen silisyum ve titanyum bazlı hidrofobik sıvı, yüzeyine uygulandığı ahşap, taş, kağıt ve kumaşa suyun işlemesini engelliyor.

Üniversitenin Fizik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Doğan'ın geliştirdiği sıvı haldeki hidrofobik malzeme, uygulandığı yüzeyi nano partikülerle kaplayarak maddenin suyla temasına izin vermiyor.

Uzun süren laboratuvar çalışmalarının sonucunda geliştirilen, silisyum ve titanyum bazlı hidrofobik sıvı malzeme ile gerçekleşen deneyde, kumaş ve kağıt üzerine uygulama yapıldı.

Kağıt ve kumaşın yüzeyinde fiziksel değişimin gözlemlenmediği deneyde, bir bardak su kumaşın üzerine döküldü. Kumaşın suyu emmediği ve ıslanmadığı testlerde, yüzeyde rutubet ve nem bile hissedilmedi.

Mürekkep kalemle üzerine yazı ve karalamaların yapıldığı kağıtta ise suyun işlemediği görüldü. Kağıdın yüzeyinde ve yazılarda herhangi bir dağılma ve bozulma yaşanmadı.

UYGULANDIĞI MALZEME ISLANMIYOR

Üniversitenin Fizik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Doğan, nanoteknolojik gelişmelerin ve keşiflerin ilk örneğinin doğada bulunduğunu söyledi.

Lotus çiçeğinin yaprağında suyu itme özelliği olduğunu anlatan Doğan, bu yaprağın hidrofobik özellik göstermesinden dolayı su tutmadığını aktardı.

Doğan, hidrofobik malzemenin suyu itici özelliğe sahip olduğuna dikkati çekerek, "Lotus bitkisinin su itici özelliği, uygun yöntemler kullanıldığında, silisyum ve titanyumda da var. Bu nano malzemeler, koruma ve anti bakteriyel amaçla kullanılmaktadır." diye konuştu.

"KESİNLİKLE SU TUTMAZ, ISLANMAZ"

Silisyum ve titanyum bazlı hidrofobik malzemeler üzerine çalışma yürüttüğünü anlatan Doğan, şöyle konuştu:

Laboratuvar ortamında uygun kimyasalları belirli oranlarla birleştirmek suretiyle hidrofobik malzeme elde edildi. Nano boyutta partiküller içerir. Tersten ürettiğimiz bir malzemedir. Sıvı haldeki bu malzeme, içindeki etken maddenin durumuna göre ahşap, cam, taş, seramik, kumaş ve kağıda uyguladığınızda kesinlikle su tutmaz, ıslanmaz.

TARİHİ ESERLERİN KORUNMASI AMAÇLANIYOR 

Malzemenin uygulama yapıldıktan 12 saat sonra aktif hale geldiğini aktaran Doğan, şunları kaydetti:

Sprey ve mikrofiber bezle yedirme-sürtme yöntemiyle yüzeye uygulanıyor. Uygulamayı genellikle spreyle gerçekleştiriyoruz. Bu malzeme tarihi eserlerin korunmasında önemli bir role sahip. Tarihi el yazma eserlerin korunmasını sağlamak için de kullanılır. Yüksek katlı, camla kaplı binaların dış cephe temizliğinde önemli avantajı var. Bu aynı zamanda antibakteriyel amaçlı da kullanılabiliyor. Dünyada çok az bilinen bu malzeme gelecekte herkesin evine, odasına ve çalışma sahasına girecek.

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.