İslam'ın Şartı Kaçtır?

İslam'ın şartı kaçtır? İslam'ın şartları ile ilgili hadisler nelerdir? İslam'ın şartları maddeler halinde ve kısaca açıklamalarına metnimizden ulaşabilirsiniz. İslam'ın 5 şartı...

İslam, ilk peygamber ve ilk insan Hz. Adem'den son peygamber, hatemül enbiya Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) efendimize kadar gelen tüm peygamberlere verilen ilahi nizamın adıdır. Allah katında tek din İslam'dır (Ali İmran 3). Tek fark zaman ve dönemlerin değişmesiyle muhtevanın yani içeriğin, hükümlerin değişmesidir. İslam'ın şartı beştir. İslam'ın 5 şartı şunlardır;

  • Kelime-i Şehadet getirmek,
  • Namaz kılmak
  • Oruç tutmak,
  • Zekat vermek,
  • Hacca gitmektir.

İslam'ın şartlarını gözetip onları tam manasıyla inanarak yerine getiren her insan İslam nuru ile şereflenip, Müslüman olma nimetine ermiştir.

  • Kelime-i Şehadet Getirmek

İslam'ın ilk ve birinci şartıdır. Kelime-i Şehadet, "Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlühü."olarak okunur. Kelime-i Şehadet'in anlamı, "Şehadet ederim ki, Allah’dan başka ilah yoktur ve ben yine şehadet ederim ki, Muhammed (a.s) onun kulu ve Resûlüdür. Kelime-i Şehadet ile ilgili daha detaylı bilgi için tıklayınız.

  • Namaz Kılmak

İslam'ın ikinci şartı olan "Namaz Kılmak" her Müslümanın en önemli ve birinci asli vazifelerindendir. Namaz, farz bir ibadettir. İslam'da namaz beş (5) vakit "sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı" olarak geçmektedir. -Namaz nasıl kılınır (yazılı, resimli ve videolu anlatımı)? Daha detaylı bilgi için tıklayınız. -Namaz ile ilgili ayet ve hadisler için tıklayınız.

  • Oruç Tutmak

İslam'ın üçüncü şartı olan Oruç Tutmak, her Müslüman için farz bir ibadettir. Yıl içinde nafile olarak belli başlı günlerde tutulabildiği gibi her yıl Ramazan ayında (ay boyunca) tutulması farzdır. Oruç ibadeti ile Müslüman hem nefsi terbiye hemde aç ve muhtaç kardeşlerini anlayarak manevi bir dönem geçirir. Hamd, şükür, dua ve nefis terbiyesi en güzel meyveleridir. Oruç tutmak ile ilgili daha detaylı bilgi için tıklayınız.

  • Zekat Vermek

İslam'ın dördüncü şartı malî ibadetlerden biri olan zekat, hicretin ikinci yılında Medine’de farz kılınmıştır. Zekât, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) mala sahip olan Müslümanların Allah rızası için zekat verilebilecek kimselere (muhtaç, yoksul, ilim talebesi vb..) mallarının kırkda birini dağıtması, vermesidir. Nisap miktarında mala sahip olan her Müslüman için farz bir ibadettir. Zekat vermek ile ilgili daha detaylı bilgi için tıklayınız.

  • Hacca Gitmek

İslam beş ve son şartı olan Hac, maddi durumu ve gücü yeten her Müslüman üzerinde farz olan bir ibadettir. Geciktirmeden yerine getirilmesi gerekir. Hayatında bir defa hac yapmış olan Müslüman bu farzı yerine getirmiş olur. Maddi ve sağlık olarak imkanı olmayan kimseler üzerinde farz değildir. Onlarda imkanı olduğunda yerine getirmekle yükümlüdürler. Hacca gitmek ile ilgili daha detaylı bilgi için tıklayınız.

İslam ve İhsan

İMAN ESASLARI

İman Esasları

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.