İslami Hükümlerin Delilleri Nelerdir?

“Bir Müslüman neye göre inanır? Yapacağı ibadetleri hangi kriterlere göre belirler?” İslâm literatüründe bu soruların cevaplarının verildiği kaynaklara “Edille-i Şer’iyye” denir. Edille-i Şer’iyye, İslâmî hükümlerin dayanağı ve çıkarıldığı kaynaklardır. Yani İslâmî hükümlerin delilleridir.

Edille-i şer’iyye, başlıca dört tanedir. Sırasıyla:

1- KİTAP

Allâh’ın -celle celalühü- yüce kelâmı Kur’ân-ı Kerîm’dir. Kur’ân-ı Kerîm’in bütün âyetleri, İslâm’ın birinci derecede kaynağıdır.

2- SÜNNET

Peygamber Efendimiz’in -sallâllâhu aleyhi ve sellem- sözleri, yaptığı veya yapılmasına müsaade ettiği, onayladığı işlerdir. Sünnet, yazılı halde bu- lunan hadîs-i şerîflerin hayata dönüşmüş hâlleridir. Peygamber Efendimiz’in söylediği kesin olarak belli olan bir söz, yani hadîs-i şerîfler, dinin ikinci kay- nağıdır.

3- İCMÂ-I ÜMMET

Aynı zamanda yaşayan müctehidlerin (hüküm çıkarma yetkisi olan âlimlerin) bir olay hakkında aynı kararı vermeleridir.

4- KIYÂS-I FUKAHÂ

Müctehidlerin daha önce Kitab, Sünnet ve İcma ile sabit olmayan bir meseleyi, hakkında hüküm bulunan başka bir meseleye kıyaslayarak (benzeterek) hüküm vermeleridir.

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle