İslam Düşüncesinin Son Asrı Gün Yüzüne Çıkıyor

İslamcılıkla ilgili temel bir başvuru kaynağı olarak tasarlanan idp.org.tr geliştirilen altyapısı ve yenilenen tasarımı ile 20 Nisan 2018’de açılıyor. 1908'den bugüne İslamcı dergiler dijital arşivi, Sözlü Tarih mülakatları ve gelişmiş arama seçeneklerine sahip İDP Kataloğu’nu içeren site, araştırmacıların ve dergi severlerin hizmetine sunulacak.

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) 2013 yılında 1908-2010 yılları arasında yayınlanmış İslamcı dergileri gün yüzüne çıkarma ve inceleme hedefiyle İslamcı Dergiler Projesi’ni (İDP) hayata geçirdi. İDP kapsamında İslamcı dergiler 1908-1960, 1960-1980 ve 1980-2010 olmak üzere üç ayrı dönemde incelenmekte, kataloglanmakta, dijitalleştirilmekte ve arşivlenmektedir..

2018 yılının sonunda bitirilmesi planlanan İDP ile İslamcı dergilere dair Türkiye’nin en kapsamlı veritabanı, dijital arşivi ve matbu kütüphanesi tamamlanarak bütün yönleriyle araştırmacıların ve ilgililerin hizmetinde olacaktır.

İSLAMCI DERGİLER PROJESİ’NİN İNTERNET SİTESİ AÇILIYOR

İslamcılıkla ilgili temel bir başvuru kaynağı olarak tasarlanan idp.org.tr geliştirilen altyapısı ve yenilenen tasarımı ile 20 Nisan 2018’de açılıyor. 1908'den bugüne İslamcı dergiler dijital arşivi, Sözlü Tarih mülakatları ve gelişmiş arama seçeneklerine sahip İDP Kataloğu’nu içeren site, araştırmacıların ve dergi severlerin hizmetine sunulacak. Site 20 Nisan 2018’de Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde saat 19.00’da başlayacak sempozyumda tanıtılacak ve yayına başlayacak.

3. İSLAMCI DERGİLER SEMPOZYUMU

Kültür Bakanlığı’nın da desteklediği İslamcı Dergiler Projesi’nin üçüncü aşamasında 1980 sonrası yayımlanan yaklaşık 500 derginin 20.000’e yakın sayısı dijitalleştirilerek kataloglanmaktadır. Proje çalışmalarıyla İslamcılık düşüncesine ve bu düşünce üzerine yapılan tartışmalara yeni bir boyut kazandırılması ve İslamcılık düşüncesinin birincil kaynaklarından olan dergiler üzerinden İslamcılığa dair meselelerin yeniden düşünülmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda İLEM, Üsküdar Belediyesi ve Kültür Bakanlığı tarafından 20-22 Nisan 2018 tarihlerinde Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde ve İLEM merkezinde “1908’den Günümüze İslamcılık Düşüncesi ve Dergiler” konulu 3. İslamcı Dergiler Sempozyumu organize edilmektedir. 1908’den günümüze İslamcılık düşüncesinin ve İslamcı dergilerin ele alınacağı bu sempozyumda önemli meseleler, kişiler ve dergilerin ele alınması hedeflenmektedir.

İslamcılığa ve dönemin dergilerine dair tebliğler, 80 sonrası İslamcı yayıncılığın gelişimine şahitlik etmiş önemli isimlerin katılacağı oturumlar, sergi ve sunumlardan oluşacak sempozyumun bildiri özet kitapçığı ve takvimi idp.org.tr üzerinden yayınlandı.

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.