HZ. ŞİT (A.S.) KİMDİR?

Şit Peygamber kimdir? Şit isminin anlamı nedir? Şit Peygamber ne zaman ve nerede doğdu? Şit Peygamberin babası ve annesi kimdir? Hz. Şit (a.s.) hangi kavme peygamber olarak gönderildi? Hz. Şit’e (a.s.) kaç suhuf indirildi? Hz. Şit’in (a.s.) eşi ve çocukları kimlerdir? Hz. Şit (a.s.) kaç yıl yaşadı? Hz. Şit’in (a.s.) kabri nerede? Hz. Şit’in (a.s.) kısaca hayatı...

Hz. Şit -aleyhisselam- Hz. Adem’in -aleyhisselam- beşinci çocuğudur. Hz. Adem’den -aleyhisselam- sonra dünyaya gönderilen ikinci, dünyada doğan ilk peygamberdir. Kabil’in Habil’i öldürmesinden beş yıl sonra diğer kardeşlerinin aksine ikiz olarak değil, tek başına doğdu.

HZ. ŞİT’İN (A.S.) HAYATI - Hz. Şit (a.s.) Kimdir?

Allah, Hz. Âdem ve Havva’ya -aleyhisselâm- Hâbil öldürüldükten sonra salih evlat olarak Şit’i (Şis) -aleyhisselâm- verdi.

ŞİT İSMİNİN ANLAMI

Taberî, Şît (Hibetullah) isminin Süryânîce olduğunu “Allah’ın hîbesi” anlamına geldiğini kaydeder. (Târîḫ, I, 152)

ŞİT ALEYHİSSELAMA KAÇ SUHUF GÖNDERİLDİ?

Hz. Şît’in -aleyhisselâm- peygamber olduğu, babası Hz. Âdem’e -aleyhisselâm- indirilen suhufu topladığı, Allah’ın ona da sayfalar indirdiği rivayet edilir. (İbn Kuteybe, s. 22) Taberî, Hz. Âdem -aleyhisselâm- öldükten sonra Allah’ın Şît’e elli suhuf (50 sayfa) inzâl ettiğini yazar. (Târîḫ, I, 153) Kendisine indirilen suhufta hikmet, kimya, simya, riyâzî ilimler ve bazı sanatlardan bahsedildiği nakledilir.

HZ. ADEM’E (R.A.) EN ÇOK BENZEYEN ÇOCUĞU

Hz. Âdem’in -aleyhisselâm- çocukları arasında en güzeli, en faziletlisi, en sevileni ve kendisine en çok benzeyenidir. (İbn Kuteybe, s. 20) Bu benzerliğin bir istisnası sakaldır.

SAKAL BIRAKMA GELENEĞİ NE ZAMAN BAŞLADI?

İslâmî kaynaklarda Hz. Âdem’in -aleyhisselâm- sakalsız olduğu ve erkekler için sakal geleneğinin Hz. Âdem’in -aleyhisselâm- çocuklarıyla başladığı kaydedilir. Babası Hz. Âdem’in -aleyhisselâm- ona birçok şeyi öğretti, gelecekteki tûfan hakkında bilgi verdi ve onu kendisine vâris kıldı.

ŞİT ALEYHİSSELAM KAÇ ŞEHİR KURDU?

Hz. Şît -aleyhisselâm- döneminde insanlığın yeryüzüne dağıldığı ve Hz. Şît’in -aleyhisselâm- 1000 şehir kurduğu rivayet edilir. Hz. Şît -aleyhisselâm- Mekke ve Kâbe ile de ilişkilendirilir.

ŞİT PEYGAMBER KAÇ YIL YAŞADI? - Şit Peygamberin Kabri Nerede?

Onun Mekke’de yaşadığı, Kâbe’yi çamur ve taş kullanarak inşa ettiği, 912 yaşında vefat ettiğinde Kâbe yakınındaki Ebû Kubeys’te defnedildiği anlatılır. (Taberî, I, 162) Ancak Hz. Şît’e -aleyhisselâm- nisbet edilen türbe Suriye’deki Maarretünnu‘mân’dadır. Onunla ilgili nakledilenler arasında Kābil taraftarlarıyla mücadele etmesi dikkat çekicidir.

ŞİT ALEYHİSSELAMIN EŞİ VE ÇOCUKLARI

Ayrıca Hz. Şît’in -aleyhisselâm- Hazura ile evlendiğine ve ondan Yaniş (Enuş) adlı bir oğlu ile Na‘mete adlı bir kızının doğduğu nakledilir. (a.g.e., I, 163) Hz. Şît’in -aleyhisselâm- soyu bu oğlu vasıtasıyla devam etti. Hz. Şit‘in -aleyhisselâm- alnında parlayan peygamberlik nûru zevcesine, doğduğu zaman da oğlu Yaniş’un (Enuş) alnına, ondan da oğlu Kaynan’ın alnına geçti. Asırlar boyunca alından alna geçip durdu ve nihayet Abdulmuttalibden Abdullâh’a, ondan da Hz. Muhammed’e -aleyhissalatü vesselâm- geçip son temelli sahibinde karar kıldı.

İNSANLIĞIN İKİNCİ ATASI

Hz. Âdem’in -aleyhisselâm- çocukları arasında Hâbil’in zürriyeti olmadığı, Kābil’in zürriyeti de Nûh tûfanında ortadan kalktığı için insanlığın Hz. Âdem’den -aleyhisselâm- sonraki ikinci atasının Hz. Şît -aleyhisselâm- kabul edildiği bildirilir. Müslüman âlimler Hz. Peygamber’in -aleyhissalatü vesselâm- soy kütüğü içerisinde Hz. Şît’e -aleyhisselâm- de yer verirler. (İbn İshak, s. 2)

KUR’AN’DA GEÇEN PEYGAMBERLERİN HAYATI

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • TEŞEKKÜRLER

Yorum Ekle