HÜVİYET NE DEMEK?

Hüviyet: Benlik, şahsiyet, kimlik. Bir şahsın kendisi olduğunu ispat eden vesika. Mâhiyet, gerçek anlamlarına gelir.

HÜVİYET KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER

Komşuluk da insanın gerçek hüviyetini ortaya çıkaran bir hâdisedir. İnsan, kötülüğünü gördüğü bir kişiden uzaklaşıp ondan kurtulabilir. Fakat kötü bir komşudan kurtulabilmek, bu kadar kolay değildir. Bu sebeple komşuyu iyi seçmek gerekir. Hattâ bu hususta; “Ev alma, komşu al!” sözü meşhur olmuştur.

*****

Kalplerimiz, takvamız nispetince kâinattaki hikmet tecellîlerine âşina olur, kâmil insan hüviyeti kazanmış olur. Cenâb-ı Hak da bizi, cennete kâmil insan hüviyetiyle dâvet etmektedir.

*****

Peygamberler; toplumlara, “Câhiliye Devri” dediğimiz, insanların insanlığını kaybettiği, hayvanlardan daha aşağı bir derekeye düştüğü devirlerde gelmişlerdir. En büyük muallimler olan peygamberler, insanları o düştükleri rezalet çukurlarından çıkarıp müstesnâ bir hüviyet kazandırmışlar kıyâmete kadar hayırla yâd edilecek “Fazîletler Medeniyeti” inşa etmişlerdir.

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle