Hüdayi Vakfı 2018 Kurban Hizmetleri

Hüdayi Vakfı'nın 2018 kurban faaliyetleri hakkında Serdar Eryılmaz ile konuştuk. Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı, hayırsever vatandaşları dünyanın dört bir köşesinde yaşanacak kurban heyecanına ortak olmaya davet ediyor.

Aziz Mahmûd Hüdâyi Hazretleri'nin (1541-1628) asırlar önce başlattığı "Yoksulluk ve Cehaletle Mücadele" geleneğini devam ettirmek gayesiyle 1985 yılında kurulan Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı, hayırsever vatandaşları dünyanın dört bir köşesinde yaşanacak kurban heyecanına ortak olmaya davet ediyor.

Bu yıl "Kurban Fedakârlık, Hakk'a Yakınlıktır" sloganı ile yola çıkan Vakıf, vekâletle kurban kesim bedelini; yurt dışında 650 TL,  yurt içinde büyükbaş (yerli dana) kurbanda bir hisse 1.500 TL, küçükbaş kurbanda ise Kuyruklu Koç 1.100, Kıvırcık Koç 1.300 ve Süper Koç 1.600 TL olarak üç şekilde belirledi.  Vakıf ayrıca bağışçılarına Büyükbaş Angus kurban kesimini de 1.100 TL bir hisse bedeli karşılığında seçenek olanak sunuyor.

Kurban yardımları dışında yıl içerisinde dul ve yetimlerin, muhtaç ve kimsesizlerin, yoksul ve talebelerin maddi-manevi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik eğitim, sosyal-kültürel hizmetler, basım-yayın ve insani yardım alanlarında yoğun faaliyetleri olan Vakıf, dünyanın dört bir yanına iyilik götürüyor.

İslamveİhsan olarak Hüdayi Vakfı'nın 2018 Kurban faaliyetleri hakkında Genel Müdür Yardımcısı Serdar Eryılmaz ile konuştuk. Yapılan röportajdan ara başlıklar...

"YOKSULLUK VE CEHALETİ GİDERMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Bu yılki kurban çalışmaları hakkında bilgi veren Serdar Eryılmaz, kurban bayramı coşkusunu kurban kesme gücü olmayanlarla paylaşarak onların mutluluklarına ve dualarına ortak olmaya çalışacaklarını söyledi.

Eryılmaz "Vakıf olarak öncelikle 400 yıllık kadim ve köklü bir hayır ve irşat geleneğini temsil ederek iki ana alanda faaliyet gösteriyoruz: İnsani yardım ve dini eğitim. Hayırseverlerimizin de destekleriyle yurt içindeki ve yurt dışındaki Kur'an kurslarımız, yetimhanelerimiz, gençlik merkezlerimiz, anaokulu, ilkokul, İmam-Hatip ve İlahiyat seviyesindeki eğitim kurumlarımızla ve su kuyusu-mescit-medrese-toplum merkezi inşaatı, gıda yardımları ve diğer ayni ve nakdi destekler gibi insani yardım alanındaki projelerimizle sürekli mazlum, mağdur ve kimsesizlerle, eğitim desteğinde bulunduğumuz hocalarımızla ve talebelerimizle zaten iç içeyiz. Temel gayemiz; yoksulluğu ve cehaleti gidermek, yaralı gönüllere merhem olmak, ülkemizin ve İslam dünyasının nitelikli insan ihtiyacının giderilmesine katkıda bulunmak" şeklinde konuştu.

"KURBAN PAYLAŞMANIN VE KARDEŞLİĞİN EN CANLI TEZAHÜRÜDÜR"

Yurt içi kurban kesim organizasyonumuzu İstanbul'da Üsküdar ve Küçük Çamlıca'daki modern ve hijyenik kesimhanelerimizde randevu usulüyle gerçekleştirerek halkımızın ibadetlerini gönül huzuruyla yerine getirmelerine aracı oluyoruz. Kurban sahiplerinin bizzat yerinde görerek ve vekâletleri alınarak kestirdiği kurban etlerinden vakfımıza bağış olarak bırakılan üçte bir oranındaki kısmını öncelikle Bayram günleri başta olmak üzere her ay İstanbul'da düzenli erzak paketi yardımında bulunduğumuz yaklaşık 6 bin ihtiyaç sahibi aileye dağıtıyoruz.

Bir kısmını da aşevlerimizde ve vakfımıza bağlı eğitim kurumlarımızda kalan öğrencilerimizin yemeklerinde kullanarak değerlendiriyoruz. Yurt içi kurban kesiminde bağışçılarımıza Büyükbaş (Angus) kurban kesimini de 1.100 TL bir hisse bedeli karşılığında seçenek olanak sunuyoruz. Diğer yurt içi kurbanlardan farklı olarak Eskişehir'deki mezbahada keseceğimiz Büyükbaş Angus kurban etlerinin tamamı vakfımıza bağış olarak bırakılıyor.

Türkiye dışında ise 40'tan fazla ülkede vekâlet yoluyla kurban kesimi gerçekleştiriyoruz. Kurban hizmetlerimizdeki amaç; sadece vacip ibadetin yerine getirilmesi değil, aynı zamanda kurbanlar vesilesiyle başta Bangladeş-Arakan, Filistin, Suriye, Afganistan, Irak, Filipinler, Sudan, Somali gibi mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimize umut olmak, aramızdaki kardeşlik bağlarını güçlendirmek, insanlık onuruna ve Müslüman şahsiyetine yakışır bir şekilde hizmet ederek onları sömürge düzenine karşı minnet altında bırakmamaktır.

Kurban ibadetinde güven unsurunun önemine de dikkat çeken Eryılmaz, "Kurbanların sorunsuz bir şekilde kesilmesi ve dağıtılması noktasında büyük bir hassasiyet, îtina ve sorumluluk duygusuyla hareket ediyoruz. Belki 100'den fazla ülkede kurban kesebilecekken, hâkim olduğumuz ve kendi müesseselerimizin olduğu ülkeleri tercih ediyoruz. Vekâletini aldığımız kurbanları, bağış sahiplerinin isimlerini tek tek okuyarak, bizzat ilgili ülkelerdeki Hüdayi'nin vakıf kültürüne sahip ve vacip kurban ibadeti hassasiyetini iyi bilen Türk personelimiz ve gözlemcilerimiz nezaretinde kesiyoruz. Ayrıca, kurban kesimlerinin sorunsuz bir şekilde yerine getirildiğini teyit etmek amacıyla, 70 civarı gözlemciyi kurban kesimi yaptığımız 40'tan fazla ülkeye gönderiyoruz." dedi. İnternet üzerinden de Bağış Yapılıyor.

Hüdayi Vakfına kurban bağışında bulunmak isteyen hayırseverler bağışlarını;

  • Vakıf merkezlerinden makbuz karşılığı,
  • Anlaşmalı banka, PTT hesaplarına havale-EFT ile,
  • Anlaşmalı banka şubelerine bizzat giderek hesap numarasına gerek kalmadan kurumsal tahsilat yolu ile yapabilecekler.

Yurt içi kurban için kayıt yaptırmak, kesim sırası almak ve yurt dışı bağışlarla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler vakfın 0216 428 39 60 numaralı çağrı merkeziyle irtibata geçebilirler.

İslam ve İhsan

HÜDAYİ VAKFI 40 ÜLKEYE KURBANLARINIZI ULAŞTIRIYOR

Hüdayi Vakfı 40 Ülkeye Kurbanlarınızı Ulaştırıyor

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.