Hollanda'da İslamofobik Saldırılara Tepki Olarak Kur'an-ı Kerim Dağıtıldı

Hollanda’da ırkçı ve aşırı sağcı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar hareketi lideri Edwin Wagensveld'in yaptığı Kur'an-ı Kerim'e saldırı eylemine karşı tepki olarak şehir merkezinde Hollandaca mealli Kur’an-ı Kerim dağıtıldı.

Hollanda’nın Arnhem kentinde bulunan 6 cami vakfının yöneticileri, aşırı sağcı Wagensveld’in 13 Ocak’ta Kur’an-ı Kerim’i yakmaya teşebbüs ettiği Jansplein Meydanı'nda “Yakma, oku” adlı etkinlik düzenledi.

Etkinlikte, meydandan geçenlere ücretsiz Hollandaca mealli Kur’an-ı Kerim hediye edildi ve İslam’ı anlatan broşür dağıtıldı.

Ayrıca İslam’ın anlatıldığı etkinlikte, tatlı ikram edildi.

Hollanda Diyanet Vakfına bağlı Arnhem Türkiyem Camii Vakfı Başkanı Galip Aydemir, yaptığı açıklamada, meydandan geçenlere İslam’ın ve Kur’an-ı Kerim’in Müslümanlar için neden çok önemli olduğu mesajını vermek istediklerini söyledi.

Aydemir, “Hollandaca İslam’ı anlatan broşürlerimiz var, Hollandaca mealli Kur’an-ı Kerim var. Onları dağıtacağız. Soruları olanları cevaplayacağız ve camilerimize davet edeceğiz. İnsanlarla bu şekilde irtibatta kalmak istiyoruz.” dedi.

Arnhem’de yaşayan insanlar arasında birlik ve dayanışma olmasını istediklerini belirten Aydemir, “Kur’an ve tüm kutsal kitaplar yakılmasın, okunsun.” ifadesini kullandı.

Dağıtılan Kur’an-ı Kerim'lerin masraflarını karşılayan iş adamı Kashif Rayman da, “Dağıtılan Kur’an'lara sponsor oldum çünkü insanların Kur'an'ımızı okumasını, Kur'an'da ne yazdığını anlamasını ve okumadan yanlış bir fikre kapılmamalarını istiyorum. Bizim dinimiz onların sandığından çok farklı.” değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliğe katılarak hediye edilen Kur’an-ı Kerim’den alan Hollandalı John Maters da, etkinliğin çok güzel olduğunu ifade ederek, “Geçen ay yapılan provokatif eylemi düşündüğünüzde, insanları birbirine düşman ediyorsunuz. Bence, bunun hiçbir anlam ifade etmediğini anlamak için dindar olmanıza gerek yok.” diye konuştu.

Maters, halkın birbiriyle daha iyi diyalog kurarak, insanları birbirine bağlayacak ve onları daha güçlü kılacak şeyleri arayıp bulup vermelerinin önemli olduğunu dile getirdi.

Teun van der Burg da, kendisine hediye edilen Kur’an-ı Kerim'i zevkle okuyacağını belirterek, şunları kaydetti:

“Pek çok insanın, özellikle son yıllarda, İslam da dahil olmak üzere birçok din hakkında yanlış düşüncelere sahip olduğunu düşünüyorum. İnancı ifade etmenin temelinde yeterince sevgi olduğunu görüyorum. İslam'ın da bundan farklı olmadığını düşünüyorum.”

Kur’an-ı Kerim dağıtma etkinliğinin çok iyi bir inisiyatif olduğunu söyleyen Shiffa Straatman da, ”Hollanda'da İslam'a ve Hollanda'da yaşayan insanlara karşı bu kadar nefretin olmasını korkunç buluyorum. Bu yüzden Arnhem halkının bu yaklaşımı benimsemesinin iyi olduğunu düşünüyorum. Özellikle birkaç hafta önceki olaydan sonra.” dedi.

Straatman, daha önce Kur’an-ı Kerim’i hiç okumadığını ve kesinlikle okuyacağını dile getirdi.

Hollanda’da, PEGIDA hareketi lideri Wagensveld’in 13 Ocak’ta Arnhem kentindeki Jansplein Meydanı'nda planladığı Kur'an-ı Kerim'e saldırı eylemine müdahale eden grup ile polis arasında arbede çıkmıştı.

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.