Hızır Reis'in Saldırılar Karşısındaki İbretlik Vakârı

Osmanlı'nın en meşhur kaptanı olan Barbaros Hayrettin Paşa namıyla bilinen Hızır Reis, İspanya'nın düzenlediği saldırılar karşısındaki vakur duruşu ve teslimiyeti takdire şayan ve ibret alınacak türden.

“TELAŞLANACAK BİR ŞEY YOK”

Hayreddîn Paşa, devletten menfaatlenmek değil, ona hizmet etmek şuurunda ve i‘lâ-yı kelimetullâh heyecanı içinde idi. Sultanlara bağlılığı son derece kuvvetli ve samimî idi. O, deniz kuvvetlerinde bir Osmanlı paşası olduktan sonra az bir kuvvetle Tunus’u fethetmişti. Bu sırada İspanya kralının çok büyük bir donanmayla üzerine geldiği haberini alınca ilk iş olarak yanındaki pâdişah donanmasını İstanbul’a gönderdi ve kendine âit gemilerle harbe hazırlandı. Etrafındakiler:

“–Paşam! Bu bir intihardır!” dediklerinde onlara:

“–Kardaşlar! Ben kimseye: «Hayreddîn Paşa pâ­di­şah donanmasını yok etti.» dedirtmem!” cevabını verdi.

Ardından reis ve gâzilerine:

“–Telâşlanacak bir şey yok; takdîr Hüdâ’nındır.” diyerek ustaca bir manevra ile düşmanların arasından sıyrıldı ve çok kısa bir zamanda toparlanıp düşmanı kıskaca aldı.

Bu durumu gören düşman, şaşkınlıkla:

“–Biz onu birkaç gün evvel Tunus’tan tek başına kaçarken gördük! Bu nasıl olur?” diyordu.

Hepsinin kulağında Barbaros hakkındaki:

“–O, gittiği yeri almadan geri dönmez!” sözleri çınlıyordu.

ZAFER MÜSLÜMANLARIN OLDU

Nihâyet zafer müslümanların oldu. Perişan bir şekilde kaçan düşmanların arasında Andrea Doria da vardı. Andrea Doria, başlarına gelen hâdisenin şoku içerisinde uzaktan Hayreddîn Paşa’ya gayr-i irâdî olarak seslendi ve:

“–Denizdeki mâlûmat ve mahârette üstünüze kimse yok! Bu kudret ve bahadırlık nereden?” diye sordu.

Hayreddîn Paşa da, gâyet vakur bir şekilde şu cevabı verdi:

“–Biliniz ki bu bizim Peygamberimiz’in bir mûcizesidir ve her kim O’nun dînine girip samîmiyetle bağlanırsa, bahadır olur!..”

Bu cevaba ilâveten Andrea Doria, tespit ettiği şu hakîkatleri de mırıldanmaktan kendini alamadı:

“Müslümanların kitapları «Savaştan kaçan Cennet’e giremez!» diyor. Hattâ onlar: «Sıhhatli olup da müslümanlardan birisi iki kâfirden kaçarsa, Cehennem’e gider!» diyorlar. Fakat bizim kitabımızda: «Bizden biri savaşta ölürse Cennet’e giremez!” yazıyor. Papa’nın ve papazların na­si­hatleri hep böyle! O kahrolası Papa’nın aklının başına gelmesi için şu içinde bulunduklarımıza ilâveten daha nice belâlara şâhit mi olması lâzım?!.”

Bundan sonra İspanya kralı, Andrea Doria’yı kırk parça gemiyle tekrar Barbaros’un üzerine yolladıysa da gözü yılmış bulunan bu kaptan, onun karşısına çıkamadı.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş / Osmanlı, Erkam Yayınları

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle