HİLYE-İ ŞERİF İLK KİMİN TARAFINDAN YAZILDI?

Hilye-i şerif ilk kimin tarafından yazıldı?

HAFIZ OSMAN'ıN TALEBELERİNİ YETİŞTİRMEDE GÖSTERDİĞİ GAYRET

Hüsn-i hatta  müstesnâ bir kemâle ulaşan Hâfız Osman, her hattat gibi herhangi bir maddî karşılık almaksızın talebe yetiştirirdi. Kendisinden icâzet alan birçok hattat vardır. Onun talebelerinin yetişmesi için gösterdiği gayret ve himmet ise pek meşhurdur:

Bir gün talebelerinden derse iştirâk etmemiş bulunan birine dersten sonra yolda rastlamıştı. Tatlı bir dille merak içerisinde sordu:

“–Evlâdım! Niçin derse gelmedin?”

Hocasını karşısında görüp utanan talebe, mâzeretini beyân etti. Sebebin gâyet geçerli olduğunu gören Hâfız Osman, hemen hayvanından indi ve hem arkadaşlarından geri kalmaması, hem de meşkten soğumaması için yolun kenarında o talebesine ders verdi.

HİLYE-İ SAADET İLK DEFA HAFIZ OSMAN TARAFINDAN YAZILDI

Hazret-i Peygamber -sal­lâl­lâ­hu aleyhi ve sellem-’in yazıyla resmi demek olan “hilye-i saâdet”, ilk defa Hâfız Osman tarafından yazılmıştır. Kendisi, bunu rüyâsında Hazret-i Peygamber -sal­lâl­lâ­hu aleyhi ve sellem-’in emir buyurması üzerine yazdığını beyân etmiştir. Meşhur “Delâil-i Hayrât” adlı eserin hattatı da Hâfız Osman’dır.

Ortaya koyduğu birçok eser yanında 25 Mushaf-ı Şerîf yazmış bu­lu­nan Hâfız Osman, âhir ömründe felç hastalığına tutuldu. Ancak lûtf-i ilâhî ve tabiplerin güzel bakımı neticesinde hastalık hafif olarak devam etti ve Hâfız Osman’ın hattında herhangi bir güzellik kaybı olmadı. Bu şekilde geçen üç yılın ardından âdeta Cenâb-ı Hakk’ın:

“Rabbine dön!” emrine imtisâlen ebedî âleme hicret eyledi.

Defninden sonra imam efendi kendisine telkin vermeye başlayınca, orada bulunan meczup Sipâhî Dede şöyle haykırdı:

“–Efendi! Sen hiç zahmet çekme! Bu merhûmun işi tamamdır. Bilesin ki o, lâyık olduğu makama çoktan vardı bile. Artık Hak Teâlâ, bizleri şefâatine nâil eyleye!..”

Rahmetullâhi aleyh!

Kaynak: Osman Nuri Topbaş / Osmanlı, Erkam Yayınları

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle