HESAPSIZ VE AZAPSIZ CENNETE GİRECEKLER

Hesapsız ve azapsız Cennet'e girecekler kimlerdir? İşte Ahiret'te hesap sorulmayacak kişiler...

Resûlullâh, Cenâb-ı Hakk’ın tevekkül ehlini dünyâda ve âhirette muhâfaza edeceğini ve onların hesapsız ve azapsız cennete gireceklerini şu hadîs-i şerîfleriyle açıkça bildirmişlerdir:

“Geçmiş ümmetler bana gösterildi. Peygamber gördüm, yanında üç beş kişilik küçük bir grup vardı. Peygamber gördüm, yanında bir iki kişi bulunuyordu. Ve peygamber gördüm, yanında kimsecikler yoktu. Bu arada önüme büyük bir kalabalık çıktı. Kendi ümmetim sandım. Bana; «Bunlar Mûsâ’nın ümmetidir, Sen ufka bak!» dediler. Baktım, çok büyük bir karaltı gördüm. «İşte bunlar Sen’in ümmetindir. İçlerinden hesapsız ve azapsız Cennet'e girecek yetmiş bin kişi vardır.» dediler.”

İbn-i Abbâs (r.a.) diyor ki:

Söz buraya gelince Peygamber Efendimiz kalkıp evine gitti. Oradaki sahâbîler bu yetmiş bin kişinin kimler olabileceği hakkında konuşmaya başladı. Kimileri; “Bunlar peygamberin sohbetinde bulunanlar olmalı.” derken, kimileri de; “Bunlar İslâm geldikten sonra doğup, şirki tanımamış olanlardır.” dediler. Daha başka görüşler de ileri sürüldü. Onlar bu meseleyi tartışırken Resûlullâh oraya geldi. Ashâb:

“–Hesapsız ve azapsız Cennet'e gireceklerin kimler oldukları hakkında konuşuyoruz.” dediler. Bunun üzerine Resûlullâh :

“–Onlar büyü yapmayan, yaptırmayan, uğursuzluğa inanmayan ve Rabblerine tevekkül edenlerdir.” buyurdu.

Bunu duyan Ukkâşe bin Mıhsan (r.a.) yerinden fırlayarak:

“–Beni de onlardan kılması için Allâh’a duâ et (yâ Resûlallâh)!” dedi.

Peygamber Efendimiz de:

“–Sen onlardansın!” buyurdu... (Müslim, Îmân, 374; Buhârî, Rikâk, 50)

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Faziletler Medeniyeti 1, Erkam Yayınları

HESAPSIZ CENNET'E KİMLER GİRECEKTİR?

CENNETLE İLGİLİ HADİSLER

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle