HER HAYRIN BAŞI

Yemeğe “Bismillah” ile başlamanın fazileti nedir? Her hayrın başı “Besmele”nin önemi ve fazileti...

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Üzerine Allah’ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin. Kuşkusuz bu büyük günahtır. Gerçekten şeytanlar dostlarına, sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız şüphesiz siz de Allah’a ortak koşanlar olursunuz.” (En’âm, 121)

Resûlullah buyurdular:

“Allah’ın adı anılmayan yemeği, şeytan mübâh sayar.” (Müslim, Eşribe, 102; Ebû Dâvûd, Et’ıme, 15; Müsned, V, 383)

BESMELENİN ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Bir adam, yemek yerken besmele çekmemişti. Bir lokma yiyeceği kalmıştı ki, besmeleyi hatırladı ve “Bismillahi evvelehu ve ahirahu” dedi. Nebi (a.s.) bunu görünce tebessüm etti ve şöyle buyurdu: “Şeytan da onunla beraber yiyordu. Ancak o Allah’ın adını anınca şeytan bütün yediklerini çıkardı.” (Ebû Dâvûd, Et’ıme, 15)

Resûlullah bir başka hadis-i şeriflerinde şöyle buyurdular:

“Şeytan, çok hisseden ve her şeyi yiyip bitiren (yalayan) bir varlıktır. Kendinizi ondan koruyunuz.” (Tirmizî, Et’ıme, 48)

Ebû Hüreyre’nin (r.a.) naklettiğine göre, Allah Resûlü şöyle buyurmuştur:

“Yüce Allah’ı anarak başlanmayan her anlamlı söz veya iş, bereketsizdir/sonuçsuzdur.” (HM8697 İbn Hanbel, II, 360)

Müslüman besmele çekmekle, “Kendi adıma veya başka bir varlık adına değil, sadece Allah Teâlâ adına, O’nun rızasını kazanmak umuduyla ve O’nun izni çerçevesinde bu işi yapmaya başlıyorum.” demiş olur. Diğer yandan besmele için Yüce Allah’ın doksan dokuz ismi içinden özellikle “Rahmân” ve “Rahîm” isimlerinin seçilmiş olması son derece anlamlıdır. Besmele çeken bir mümin, Allah Teâlâ’nın engin rahmet ve merhametini ifade eden bu isimleri söylemekle, bütün söz ve davranışlarında rahmet ve merhameti prensip edineceğini ilân etmiş olur.

BESMELE NEDİR? BESMELENİN ANLAMI VE FAZİLETİ

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle