Helal Gıda Rehberi Kitabı Çıktı

Şebnem dergisi yazarlarından Nejla Baş Hanımefendi’nin Helâl Gıda Rehberi adlı kitabı Erkam Yayınları’ndan çıktı.

Şebnem dergisinin kıymetli yazarlarından Nejla Baş Hanımefendi’nin Erkam Yayınları Serkitap serisinden üç kıymetli kitabı yayımlandı. Bunlardan ilkini bu sayımızda tanıtmaya çalışacağız. Diğer ikisini de inşâallah önümüzdeki sayıda siz okuyucularımızla buluşturacağız: Helâl Gıda Rehberi…

HELAL GIDA REHBERİ KİTABI NE ANLATIYOR?

Kitap, kendini şu cümlelerle tanıtıyor:

“Bugün gelişmede hızına hız katan gıda endüstrisi; lezzet, damak tadı ve hazzı ön plana çıkaran binbir çeşit yeni ürünüyle gerçekten insanların akıllarını ve gönüllerini cezbediyor. Fakat lezzeti uğruna yenilen bu gıdaların muhtevasını araştırmak bir tarafa, düşünmek bile artık insanımızın aklına gelmiyor.

Hâlbuki gıda katkı maddeleriyle, biyolojik, genetik, kimyasal yönden «tayyip»likten (tertemiz olmaktan) uzaklaştırılmış hazır gıdalar, bu tüketim toplumunu fizikî olarak tıka basa doyururken, aslında biyolojik olarak aç bırakmaktadır. Özellikle yeni neslin, iletişim araçlarıyla ulaşabildiği beslenme ve sağlık konularında her önüne çıkana inanması ve uygulamasıyla, hayatı tehdit eden çok ciddî sağlık problemleri ortaya çıkmaya başlamıştır.

Kısaca, lezzeti uğruna vazgeçilemeyen yiyecekler; obezite, düzensiz- dengesiz beslenme, stres gibi hastalık ve mutsuzlukları beraberinde getirmiştir. Ne yazık ki sonuçta bozulan vücut metabolizması için, çeşit çeşit diyetler, iyileşmek için kutu kutu ilaçlar, başka hastalıklara sebep olan yan etkiler döngüsü yaşanmaktadır.

İşte bu kitapta gıda ve beslenme konularında küçük bir rehber niteliğinde faydalanabileceğimiz doğru bilgilere yer verilmiştir. Bu konudaki ihtiyaç ve beklentilerinize küçük bir katkıda bulunabilirsek kendimizi mutlu hissedeceğiz.”

BİZİM MUTFAĞIMIZ, BİZİM KÜLTÜRÜMÜZ

Kitap, iki ana bölüme ayrılmış:

Birinci bölüm, “Bizim Mutfağımız, Bizim Kültürümüz” başlığını taşıyor. Bu bölümde tabiî gıdalara dönüş macerası, helâl ve temiz gıda kavramları, yeterli ve dengeli beslenme için nelere ihtiyaç olduğu anlatılıyor. Ardından beslenmenin kişiliğe etkisi, hafızayı güçlendiren gıdalar, beslenmede doğru bilinen yanlışlar işlenmiş. Ramazan ve oruç ile ilgili yazıların ardından kurban etleri ve muhafazası hakkında bilgiler verilmiş.

YİYECEKLERİMİZ VE İÇECEKLERİMİZ

İkinci bölüm, “Yiyeceklerimiz ve İçeceklerimiz” olarak isimlendirilmiş. Bu bölümde ise, daha çok bizim kültürümüze ait yiyecekler, faydaları, varsa uyarı niteliğindeki zararlı ve bazılarının da yapılışı anlatılmış. Etli-etsiz çiğ köfte tarifleri, turşunun yapılışı, kefirin olumlu-olumsuz yönleri, hoşaf ve kompostolar, kış hazırlığı için gereken şeyler gibi tariflerin yanı sıra, bulgur, yoğurt, yumurta, dondurma, hurma, karpuz, elma, simit, sucuk, boza, kestane, sirke, zencefil, ceviz ve kahve gibi pek çok yiyecek ve içecek tanıtılmış.

Her evde bulunması gereken bu sımsıcak kitap ile, hem kendi değerlerimizi tanıyacak, hem de hazır gıda yerine sevgimizi kattığımız el emeği lezzetleri ev şartlarında îmal edeceğiz.

Kirlenen, karışan ve ne idüğü belirsiz yiyeceklerin servisi yapılıp özendirildiği günümüz dünyasında, bize rehber olacak, yol gösterirken bizi bu hengâmede yalnız başımıza bırakmayacak bir kitap… Müellifimizin eline ve gönlüne sağlık…

Kaynak: Hatice K. Akyüzlü, Şebnem Dergisi, Sayı: 182

HELAL GIDA

Helal Gıda

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.