Hediyem Kur'an Olsun

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan “Hediyem Kur’an Olsun” projesi kapsamında, kişi ve kurumlara Kur’an-ı Kerim hediye edilecek.

“Hediyem Kur’an Olsun” projesi ile hayırseverlerin bağışlarıyla temin edilen Kur’an-ı Kerim'ler, Türkiye’de ve yurt dışında Kur’an-ı Kerim bulunmayan yerlere, ihtiyaç duyan ancak satın alma gücü olmayan kişi ve kurumlara ulaşıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İsmail Palakoğlu, TDV’nin kurulduğu günden itibaren Kur’an-ı Kerim’e hizmet etmeyi kendine bir görev telâkki ettiğini, günümüzde Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte Balkanlar, Kafkasya, Türk Cumhuriyetlerinden Uzak Doğu’ya, Latin Amerika ve Afrika ülkelerine kadar faaliyet alanını genişlettiğini belirtti.

Türkiye Diyanet Vakfı’nın Türkiye’de 998 şubesi ve 102 ülkedeki faaliyetleriyle ülkemizin iyilik hareketi haline geldiğini ifade eden Palakoğlu, bu ülkelerde sürdürülen faaliyetler esnasında bazı bölgelerde Kur’an-ı Kerim bulamadıkları için hocanın nezaretinde hafızlık yapanların tamamının 21. yüzyılda bir tek Mushaf’tan ezber yapmaları, kumlara ve tahta parçalarına yazarak öğrenme ve ezber yapıyor olmalarının kendilerini üzdüğünü söyledi.

"HEDİYEM KUR'AN OLSUN" PROJESİ

Son zamanlarda yurt içinde ve yurt dışında yoğun bir şekilde Kur’an talebiyle karşılaştıklarını ifade eden Palakoğlu, şunları kaydetti:

“Yurt dışında ihtiyaç duyulan coğrafyalarda, yurtiçinde de okullar, yurtlar, hastaneler, cezaevleri, Kur’an Kursları, yoksullara ve hafızlık öğrencilerine ulaştırılmak üzere; Kur’an-ı Kerim ve Kur’an-ı Kerim mealleri dağıtımına yönelik bir kampanya düzenlenmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu amaçla Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile Kur’an-ı Kerim’in çağlar üstü evrensel mesajını olabildiğince geniş kitlelere ulaştırmak, onu okuma, anlama ve yorumlama konusundaki çabaları desteklemek amacıyla ‘Hediyem Kur’an Olsun’ kampanyasını başlattık.”

Projenin hedef kitlesinin yurt içi ve yurt dışındaki Kur’an ihtiyacı olan kişi ve kurumlar olduğunu vurgulayan Palakoğlu, “Herkesin rahatlıkla okuyabileceği şekilde basılan Kur’an nüshası, yurt dışında öncelikle Balkanlar ve Orta Asya ülkeleri başta olmak üzere Latin Amerika, Kafkaslar, Güney Asya ve Ortadoğu‘daki ülkelerde bulunan yerel STK’lar ve dini idarelerden gelen istek üzere ulaştırılacaktır. Yurt içinde, İmam Hatip liseleri, ilahiyat fakülteleri, yükseköğrenim öğrenci yurtları, hastaneler, ceza evleri, il ve ilçe kütüphaneleri, kamu kurum ve kuruluşlarının kütüphaneleri, oteller ve web sayfası üzerinden talepte bulunan tüm kişi, kurum ve kuruluşlara ulaştırılacaktır” diye konuştu. İsmail Palakoğlu, başlatılan kampanya çerçevesinde gelecek bağışlara göre ilk etapta yurtiçi ve yurtdışında 1 milyon adet Kur’an-ı Kerim’i ihtiyaç duyulan yerlere ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

HER EVE KURAN KAMPANYASI

“Kur’an-ı Kerim’in dokunmadığı hiçbir gönül kalmasın istiyoruz”

Hediye edilecek Kur’an-ı Kerim’in mealinin de farklı dillerde basılacağını vurgulayan Palakoğlu, “Hediyem Kur’an Olsun projesi, farklı dillerde oluşturulan meâlleriyle daha çok insanın Kur’an’a ulaşmasına, anlamasına ve hayatına Kur’an’la manâ kazandırmasına ve İslâm dininin doğru anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. Kur’anlar İngilizce, Rusça, İspanyolca, Fransızca dillerinde mealli olacaktır. İlerleyen aşamalarda gelen talepler doğrultusunda farklı dillerde mealler de hazırlayabileceğiz. Türkiye’de Aliyyül Kari kıraâti, yurt dışı nüshalarda ise resmi Osmani kıraâti üzere basılmış nüsha dağıtılacaktır” dedi.

Hz. Peygamberimizin Veda Hutbesi’nde, yolumuzu şaşırmamak için sarılmamızı istediği ve kıyamete kadar bize emanet olarak bıraktığı en önemli iki değerden birinin Yüce Kitabımız Kur’an olduğuna işaret eden Palakoğlu, “Biz Türkiye Diyanet Vakfı olarak, artık, yeryüzünün hiçbir yerinde, Kuran’ın hayâlini kuran hiçbir ev, Allah’ın sözünü kalbine indirmeyen hiçbir mümin kalmasın istiyoruz. Kur’anın ışığı bütün insanlığın yolunu aydınlatsın, dokunmadığı hiçbir gönül kalmasın diye hayırseverlerimizin de desteğiyle Kur’an hediye ediyoruz. Hediyemiz Kur’an Olsun, insanlık doğru yolda buluşsun istiyoruz” şeklinde konuştu.

ONLİNE VE SMS İLE BAĞIŞ YAPILABİLECEK 

TDV Genel Müdürü İsmail Palakoğlu, başlatılan kampanya doğrultusunda, Türkiye Diyanet Vakfı üzerinden açılacak banka hesaplarına ve SMS mesajlarına yapılacak yardımlarla temin edilecek Kur’an-ı Kerimler’in, dünyanın ihtiyaç duyulan her yerindeki kişi ve kuruluşlara ulaştırılacağını belirtti. Palakoğlu, “Böyle hayırlı bir kampanya ile yurdumuzun her köşesinde, yurt dışındaki vatandaş ve kardeşlerimizin bulunduğu tüm ülkelere ulaşılmış olacaktır” dedi.

Projenin uzun soluklu olduğunu vurgulayan Palakoğlu, şunları kaydetti:

“Proje, Kur’an-ı Kerimi her gönle ulaştıracak bir proje. Bağış yapmak isteyen Müslümanlar bu hayra katılarak kısa mesaj, banka veya elden bağış yöntemiyle istediği miktarda Kur’anı ihtiyaç duyan kişi ve kurumlara ulaştırabilir. Böylelikle Kur’an sayesinde bir gönül köprüsü kurulacaktır. Proje için özel ve her türlü bilginin edinilebileceği www.hediyemkuranolsun.com web sayfası hizmete açtık. Tüm GSM operatörlerinden 4333 nolu SMS numarasına 12 TL, online bağış yöntemleriyle yurt içinde 8 TL, yurt dışında ise kargo bedeliyle birlikte 12 TL tutarında bağış ile Kur’anlarımız ilk etapta Balkanlar ve Orta Asya’da 18 ülkeye ulaştırılacaktır” diye konuştu.

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.