Hasta Ziyaret Etmenin Sevabı

İslam’da hasta ziyaretinin önemi ve fazileti nedir? Hasta ziyareti ile ilgili hadisler...

Rebî bin Abdullâh şöyle anlatır:

Hz. Hasan ile birlikte Katâde’ye hasta ziyâretine gittik. Hz. Hasan hastanın başucuna oturdu ve ona hâlini hatırını sordu. Sonra da ona şöyle dua etti:

“Allâh’ım, kalbine şifâ ver, hastalığına da şifâ ver!” (Buhârî, el-Edebü’l-müfred, no: 537)

MÜSLÜMANIN MÜSLÜMAN ÜZERİNDEKİ HAKLARI

Hasta ziyâreti, Cenâb-ı Hakk’ın çok râzı olduğu ve büyük mükâfatlar vaad ettiği bir amel-i sâlihtir. Bu hususta pek çok hadîs-i şerîf vardır. Birkaçı şöyledir:

“Müslümanın, Müslüman üzerindeki hakkı beştir: Selâm almak, hasta ziyâret etmek, cenâzenin arkasından yürüyüp (namazını kılmak ve defniyle meşgul olmak), dâvete icâbet etmek ve aksırana «Yerhamükellâh: Allah sana merhamet eylesin!» demek.” (Buhârî, Cenâiz 2; Müslim, Selâm 4)

“Hasta ziyâretinde bulunan kimse, dönünceye kadar cennet yolundadır.” (Müslim, Birr, 39)

“Allâh Teâlâ, kıyâmet gününde şöyle buyurur:

«–Ey Âdemoğlu! Hastalandım, Ben’i ziyâret etmedin!» Âdemoğlu:

«–Sen âlemlerin Rabbı iken ben Sen’i nasıl ziyâret edebilirdim?» der. Allâh Teâlâ:

«–Falan kulum hastalandı, ziyâretine gitmedin. Onu ziyâret etseydin, Ben’i onun yanında bulurdun. Bunu bilmiyor musun?...” (Müslim, Birr, 43)

SABAHLARI HASTA ZİYARET ETMENİN FAZİLETİ

Saîd bin Ilâka diyor ki:

Hz. Ali (r.a) bir sabah elimi tuttu:

«–Haydi, seninle Hasan’a hasta ziyaretinde bulunalım!» dedi, gittik. Ebû Mûsâ’yı hastanın yanında bulduk. Hz. Ali (r.a) ona:

«–Ey Ebû Mûsâ! Hasta ziyareti niyetiyle mi yoksa normal bir ziyaret için mi geldin?» diye sordu. Ebû Mûsâ (r.a):

«–Hayır, bilâkis hasta ziyareti için geldim» dedi. Bunun üzerine Hz. Ali (r.a) şöyle buyurdu:

«‒Resûlullah Efendimiz’i şöyle buyururlarken işittim:

“Bir Müslüman, hasta olan bir Müslüman kardeşini sabahleyin ziyarete giderse, yetmiş bin melek akşama kadar onun için istiğfar eder, rahmet diler. Eğer akşamleyin ziyaret ederse, yetmiş bin melek onun için sabaha kadar istiğfar eder, rahmet diler. Ve o kişi için Cennet’te derlenmiş meyveler de hazırlanır.» (Tirmizî, Cenâiz 2/969. Ayrıca bkz. Ebû Dâvûd, Cenâiz 3; İbn-i Mâce, Cenâiz 2)

Kaynak: Dr. Murat Kaya, Hz. Hasan Ve Hz. Hüseyin’den 111 Hayat Ölçüsü, Erkam Yayınları

 

PEYGAMBERİMİZİN HASTA ZİYARETİ

Peygamberimizin Hasta Ziyareti

ŞİFA AYETLERİ

Şifa Ayetleri

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle