Hanımlara Özel 'peygamberler Tarihi'

Genç Gönüllü hanımlar, peygamberler tarihi programı düzenliyor.

Genç Gönüllüler, Kasım ayı etkinlikleri kapsamında Peygamberlerin hayatına yolculuk ediyor. Bu ay, bir derse sığamayacak hazine hayatlardan dördünü daha Saliha Gündüz Hanımefendi önderliğinde gündemlerine taşıyacaklar.

HZ. İBRAHİM (A.S.)

İnsanın fesada uğramamış aklının en yüce hakikat olan tevhide ulaşabileceğini ümmetine gösteren, her koşulda yaratıcısını hatırlayıp büyük bir tevekkül örneği sunan Hz. İbrahim`in hayatı karınca gibi safını belirlemekten oğlunu dahi kurban edebilecek kıvamda teslimiyet ehli olmaya kadar birçok dersler ihtiva etmektedir. Bu eşsiz örneği bizimle beraber dinlemeye davetlisiniz.

Tarih: 5 Kasım 2016 Cumartesi

Mekân: Uluslararası Genç Derneği

Adres: Aziz Mahmut Hüdayi Mah. Gülfem Sk. No:22 Üsküdar/İstanbul

HZ. LUT (A.S.)

Lut (a.s.), Hz. İbrahim`in kadim yol arkadaşı, ve kardeşinin biricik evladıdır. Hidayet yolunun elçilerinden olması azgın bir topluluğa karşı fayda etmemiş, aile efradının dahi karşı çıkmasıyla sabrın ve her şeye rağmen istikametin örneklerinden olmuştur. Her hâlde tebliğ üzere olmanın örneği Hz. Lut`u, gelin hep beraber tanıyalım.

Tarih: 12 Kasım 2016 Cumartesi

Mekân: Uluslararası Genç Derneği

Adres: Aziz Mahmut Hüdayi Mah. Gülfem Sk. No:22 Üsküdar/İstanbul

HZ. YUSUF (A.S.)

Eskimez bir aşk kıssası olarak zihinlerimizde yer eden Hz. Yusuf`un hayatı, bize sevgi ve muhabbetin ölçülerine dair dersler vermektedir. Zindan hayatıyla yönelmeye ve güvenmeye layık olan varlığın tek oluşunu, kötülüğünü düşünenlerle karşı karşıya geldiğinde nasıl davranılacağını yaşayarak bizlere kalıcı bir örneklik oluşturan Hz. Yusuf`un kıssasından hisseler çıkarmaya davetlisiniz.

Tarih: 19 Kasım 2016 Cumartesi

Mekân: Uluslararası Genç Derneği

Adres: Aziz Mahmut Hüdayi Mah. Gülfem Sk. No:22 Üsküdar/İstanbul

HZ. MUSA (A.S.)

"Rabbim isterse sular büklüm büklüm burulur" diyen Necip Fazıl`ı anlamak konusunda bir peygamberin Firavun`un sarayında beslenip büyütülmesinden daha anlamlı ne olabilir? Musa peygamberin hayatı hatalara, tevbelere, acelecilik ve yardımseverlik gibi insani duygulara en güzel cevapları içermektedir. Hızır`la yolculuğa eşlik etmek için davetlisiniz.

Tarih: 26 Kasım 2016 Cumartesi

Mekân: Uluslararası Genç Derneği

Adres: Aziz Mahmut Hüdayi Mah. Gülfem Sk. No:22 Üsküdar/İstanbul

NOT: Programımız bayanlara yöneliktir. Katılım durumunuzu kişi sayısı vererek genchanimlar@gmail.com adresine bildirmeniz rica olunur.

122203112016

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.