Hafız Olmanın En Kolay Yolu

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından geliştirilen HÂFIZ uygulaması, Kur’an-ı Kerîm’i kısmen veya tamamen ezberlemek isteyen vatandaşların hizmetine sunuldu.

Uygulama her ne kadar HÂFIZ adını taşısa da bu uygulama ile sadece hâfız yetiştirmek değil, istenilen sûre ve ayetleri ezberlemek isteyenlere de yardımcı olması amaçlanmaktadır. İOS ve Android markette yerini alan mobil uygulamayı sizler için test ettik.

İşte o özellikler:

1- Kişisel ezber listesi oluşturabilme, (Ezberlemek istediğiniz ayetleri veya sureleri liste yaparak kolayca erişilebilen ezber listesi oluşturma)

2- Ezber listesini başkalarıyla paylaşabilme,

3- Bir sayfayı dilediğiniz kadar tekrar ettirme ve okutma,

4- Bir ayeti dilediğiniz kadar tekrar ettirme ve okutma,

5- Seçtiğiniz ayetleri dilediğiniz kadar tekrar ettirme ve okutma,

6- Okuma yönünü belirleme, (yukarıdan aşağıya veya aşağıdan yukarıya doğru ayetleri okuyabilme)

7- Her Cüz’ ün son 20. sayfasını ezberleme tekniğine uygun,

8- Yazı font boyutunu ayarlayabilme,

9- Kilitli ekranda dahi sesli dinleyebilme,

10- Hızlı erişim, (İstediğiniz ayet sure sayfa ya da cüzlere çok hızlı erişim)

11- Sureleri Kur’an-ı Kerîm sırasında, alfabetik sırada ya da nüzul sırasına göre listeleyebilme,

12- İstenen ayet, sayfa veya ayetlerin okunuşlarını fotoğraf klasörüne video olarak kaydetme ve bu videoyu paylaşabilme,

13- Farklı okuyuculardan ses dinleyip takip edebilme,

14- Ses dosyalarında istenen ayet, sayfa, sure veya cüzü ayrı ayrı indirebilme,

15- Açık net anlaşılır kullanım kılavuzu,

16- Ayet metnini kopyalayarak başka ortamlara yapıştırma ve paylaşabilme,

17- Tek dokunuşla sayfayı ekrana sığdırma,

18- Okunan ayeti animasyonlu ya da bloklu takip edebilme,

Namaz Vakti Uygulaması Yenileniyor

Alınan bilgiye göre Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Namaz Vakti Uygulaması da geliştiriliyor. Ocak ayı sonuna yetiştirilmesi planlanan Namaz Vakti Uygulaması vatandaşların en çok ihtiyaç duyduğu uygulamalar arasında yer alıyor.

HÂFIZ UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN

Hâfız uygulamasını indirmek için tıklayınız;

Kaynak: Diyanet Haber

İslam ve İhsan

DİYANET MOBİL UYGULAMALARI

Diyanet Mobil Uygulamaları

DİYANET ELİF-BA UYGULAMALARI (KUR’AN ÖĞRENİYORUM UYGULAMASI)

Diyanet Elif-ba Uygulamaları (kur’an Öğreniyorum Uygulaması)

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.