Günümüzün Modası Sapkın ve İnkarcı Akımlar

Günümüzde bazı sapkın ve inkarcı akımlar nelerdir?

1.    Deizm

Deizm bir din değildir. Bütün dinleri reddeden ancak tanrının varlığına inanan kimselerin bir inanış şeklidir. Dinler reddedildiği için haliyle peygamberler, kutsal kitaplar, ölümden sonraki hayat yani cennet ve cehennem, melek, şeytan gibi kavramların hiçbirinin deizm inancında yeri yoktur. Sadece kainatı ve tabiat kanunlarını koyan, bunun ardından kainata ve insanlığa hiç bir müdahalesi olmayan tanrıya inanılır. Onlara göre tanrı kainatı yaratmış sonra da onu, kurulu bir saat gibi kendi işleyişine bırakmıştır. Dolayaısıyla İslam’da olduğu gibi bir kader ve kaza inancı da yoktur. Deizm inancının kaynağı, dolaysız yoldan algılarımızla tabiata ve insanın yapısına duyulan hayranlık ve bunları bir yaratanın (tanrı) olması gerektiğine olan mantıksal bir inançtır.

Deizmde ibadetlerin ve dinsel ritüeller olmadığı için günlük yaşayışta tanrıyı inkar edenlerle (ateistlerle), aralarında bir farklılık yoktur. Dolayısıyla deistler kâfirdirler.

2.    Ateizm

Ateistler, Allah’ın varlığını inkar ederler. Onların sapkın inancına göre bu kainatı yaratan bir tanrı yoktur. Melek, cennet, cehennem, kader, hesap günü gibi bütün manevi gerçekleri de inkar ederler. Dolayısıyla peygamberi ve kutsal kitapları da reddederler. Onlara göre gözün görmediği, aklın almadığı hiçbir şey gerçek olamaz, öyleyse tek gerçeklik maddedir. Buna göre atesitler kendilerinin de kabul ettiği gibi kafirdirler.

3.    Politeizm

Politeistler, birden çok tanrılara inanırlar. İslam öncesi Müşrik Arapların inancı ve Afrika yerli dinleri politeizme birer örnektir. Buna göre tabiattaki farklı alanları yöneten, farklı sahalarda hüküm süren birçok tanrı bulunur. Yer tanrısı, gök tanrısı, bereket tanrısı, aşk tanrısı, yağmur tanrısı vb. Politeizmde de ilahi bir din ve peygamber ve Allah’tan gelen kutsal kitap inancı yoktur.

4.    Agnostisizm

Agnostikler tanrının varlığının veya yokuluğunun akılla ve duyularla bilinemeyeceğini söylerler. Onlara göre dinler tanrıdan gelmemiştir.  Zaten bugünkü dinlerin tanrıdan gelmiş olduğunun da ispat edilemeyeceğini, bir tanrının, bir yaratıcının varolup olmadığının hiçbir zaman bilinemeyeceğini söylerler. Bu bakımdan agnostikler kendilerini, Allah’ın varlığını kesinlikle kabul eden “teizm”den de Allah’ın varlığını kesin olarak reddeden “ateizm”den de ayrı tutarlar. Fakat yaşayış olarak atesitlerden farkları yoktur. Bu bakımdan agnostikler Allah, Peygamber, Ahiret inancını reddettiklerinden ötürü kâfirdirler.

GENÇLERİ BEKLEYEN TEHLİKE! SANAL ATEİSTLER

Gençleri Bekleyen Tehlike! Sanal Ateistler

ATEİZM VE DEİZM FİTNESİ

Ateizm ve Deizm Fitnesi

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle