Günah İşlememek İçin Ne Yapmalıyız?

Günahlardan nasıl korunuruz? Günahlardan sakınmak için ne yapmalı? İbrahim bin Edhem Hazretleri’nin günah işlemek istendiğinde yapılmasını tavsiye ettiği beş şey.

Rivayete göre bir genç İbrahim bin Edhem Hazretleri’ne gelerek:

“–Efendim, ben günahlar işleyerek kendi kendine zulmeden bir kimseyim. Beni bunlardan vazgeçirecek ve kalbimi uyandıracak bir şeyler söyleyiniz!” dedi.

GÜNAH İŞLEMEK İSTEDİĞİNDE ŞU BEŞ ŞEYİ DÜŞÜN

Hazret (r.a) şöyle dedi:

“–Beş şeyi kabul edersen günah sana zarar vermez, nefsin lezzetleri de seni helâk etmez!”

“–Buyrun efendim, söyleyin!”

“–Birincisi, Allah’a isyan etmeyi (günah işlemeyi) istediğinde onun rızkını yeme!”

“–O zaman nerede karnımı doyuracağım, yeryüzündeki bütün rızıklar O’nun?”

“–O hâlde kardeşim hem O’nun rızkını yiyip hem de O’na isyân etmek uygun düşer mi?”

“–Hayır. Peki ikincisi nedir?”

“–O’na isyân etmeyi istediğinde O’nun mekânında oturma!”

“–Bu birinciden daha zor. Doğu, batı ve bunların arasındaki her yer O’nun iken ben nerede oturacağım?”

“–Ey kardeşim, rızkını yiyip, mekânında oturup O’na isyan etmek uygun düşer mi?”

“–Hayır. Üçüncüsünü söyleyin!”

“–O’nun rızkı altında ve O’nun mekânında olduğun hâlde O’na isyan etmek istediğinde, seni kendisine karşı gelirken göremeyeceği bir yer bul da orada günah işle!”

“–Efendim, bu nasıl mümkün olabilir, O bütün gizliliklere muttalidir?”

“–O hâlde ey kardeşim O’nun rızkını yiyeceksin, O’nun mekânında yaşayacaksın, bir de seni ve kendisine karşı açıkça işlediğin fiilleri gördüğü hâlde O’na isyân edeceksin, bu hiç münasip düşer mi?”

“–Hayır. Peki dördüncüyü söyler misiniz?”

“–Ölüm meleği rûhunu almak için geldiğinde ona: «Samimî bir tevbe edip Allah için sâlih ameller işleyinceye kadar bana mühlet ver!» de!”

“–Ama o bunu kabul etmez!”

“–Ey kardeşim, madem ölümü tevbe edecek kadar bir müddet için bile kendinden uzaklaştıramıyorsun ve biliyorsun ki o geldiğinde bir an bile geciktirilmez, peki kurtuluşu nasıl ümid edebiliyorsun?”

“–Beşinciyi söyleyin!”

“–Kıyamet günü zebâniler seni Cehennem’e götürmek için geldiklerinde onlarla birlikte gitme!”

“–Efendim, onlar beni bırakmaz, isteğimi kabul etmezler!”

“–Peki öyleyse selâmete çıkmayı nasıl ümid edebiliyorsun?”

“–Efendim, bu kadarı bana yeter, Allah’tan beni mağfiret etmesini istiyor ve O’na tevbe ediyorum.”

Bu genç ölünceye kadar İbrahim bin Edhem Hazretleri’nin yanında kaldı ve ibadetlerle dolu bir hayat yaşadı. (İbn-i Kudâme el-Makdisî (v. 620), Kitâbu’t-Tevvâbîn, Dâru İbn Hazm, 1424, s. 168-169)

 

HİÇ GÜNAH İŞLEMEDEN BİR GÜN YAŞANABİLİR Mİ?

Hiç Günah İşlemeden Bir Gün Yaşanabilir mi?

BÜYÜK GÜNAHLAR

Büyük Günahlar

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • dini kurandan öğrenmezseniz daha çooook böyle saçma sapan sorular sorarsınız.

Yorum Ekle