Görme Engelli Müezzin Kabartma Harflerle Kur'an-ı Kerim Öğretiyor

Karaman'da görme engelli müezzin Kayra Aydemir, kendisi gibi görme engellilere kabartma harflerle Kur'an-ı Kerim öğretmek için çaba gösteriyor.

Karaman Mimar Sinan Camii Müezzin Kayyımı görme engelli Kayra Aydemir, ilkokul ve ortaokulu görme engelliler okulunda okudu.

Liseye kadar kabartma harflerle Kur'an-ı Kerim öğrenip, okunabildiğine dair bir bilgisi olmayan Aydemir, imam hatip lisesine kayıt yaptırdıktan sonra kendisi gibi görme engelli bir öğretmeni sayesinde çok istediği Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrendi.

Lise eğitiminin ardından ilahiyat fakültesini bitiren Aydemir'in, sonrasında müezzin olarak ataması yapıldı.

Aydemir, kendisi gibi görme engellilere Kur'an-ı Kerim okumasını öğretmenin ayrı bir mutluluk olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Karaman Gençlik Merkezinin Dini İlimler Atölyesi alanında şubatta başlatılan "İlme Dokunan Eller Projesi" kapsamında görme engelliler için Kur'an-ı Kerim Öğrenme Kursu açıldığına değinen Aydemir, "Projenin amacı görme engelli öğrencilere hayat rehberimiz olan Kur'an-ı Kerim'i öğretmek, kişilere kaliteli bir hayat sunan özgüven kazanımlarını desteklemek, bu dezavantajlı vatandaşları sosyalleşmelerine katkıda bulunmak." dedi.

"Öğrencilerim öğrendikçe ben mutlu oluyorum"

Aydemir, Kur'an-ı Kerim öğretmek için 4 senedir Diyanet'e bağlı kurslarda öğreticilik yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin her yerinde görme engelli arkadaşlarımız için kurslar var fakat gençlik merkezlerinde çeşitli branşlarda onlarca kurs olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim kursu yoktu. Şimdi iki grup halinde toplam 12 arkadaşıma kurs veriyorum. Haftada iki gün 4 saat ders veriyoruz. Süre sıkıntımız yok. Bu saatler esneyebiliyor. Kursiyerlere süre ezberi, değerler eğitimi gibi dersler verilmekte. Kursiyerlerimizin arasında Kur'an-ı Kerim okumasını öğrenenler var. Harfleri öğrenenler var. Buranın özelliği arkadaşlarımız başka faaliyetlere de katılıyor, sıkılmıyor. Ayrıca merkezde gönüllü çalışan arkadaşlarımız kursiyerlerimizi evlerinden alıyorlar, tekrar evlerine bırakıyor. Kursiyerlerimizin her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Öğrencilerim öğrendikçe ben mutlu oluyorum. Bildiğini öğretmek güzel bir duygu. Hele bu Kur'an-ı Kerim olursa. "

"Gözlerimle değil ama ellerimle okuyorum"

Kursiyer Orhan Büyükeken, Kur'an-ı Kerim öğrenmeyi çok istediğini belirterek, "Devamlı, 'Bir fırsat olsa da öğrensem' diye dua ediyordum. Böyle bir kurs olduğunu duyunca hemen başvurup, kurslara gelmeye başladım. Allah'ıma şükürler olsun şimdi okumaya başladım. Çok mutluyum, huzurluyum. Gözlerimle değil ama ellerimle okuyorum. Görme engelli olmak Kur'an öğrenmeye okumaya engel değilmiş. Hayatımdaki en büyük eksiklerden birini giderdim. Çalışılırsa yapılmayacak bir şey yok. Herkesi davet ediyorum. Bizlere bu fırsatı sağlayan yetkililere ve hocama teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • Bu nazlı kulların hürmetine yakma Yarabbi......

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.