Gençlere Örnek Olsun “62 Yaşında Hafız Oldu”

Kütahya Semiha Güzel Külliye Kur’an Kursu öğrencisi Ummahan Kalkan 62 yaşında hafız oldu. Hafızlık Belgesi İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından verildi.

14 yaşında babaannesinin yanında hafızlığa başlayan ancak babaannesinin sağlık sorunları dolayısıyla hafızlığı bırakmak zorunda kalan Ummahan Kalkan yarım bıraktığı hafızlığını tamamlayarak "Hafızlık Belgesi" almaya hak kazandı.

Ummahan Kalkan’a Hafızlık Belgesi İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından verildi. Müftü Demirtaş, Kalkan’ı azmi ve cesaretinden dolayı Kalkan'ı tebrik etti.

Çocukken bıraktığı hafızlığını tamamlama isteğinin ömrü boyunca içinde bir ateş gibi yandığını belirten Ummahan Kalkan, hafızlık sürecini şöyle anlattı: "14 yaşımda babaannemin hastalanması sebebi ile hafızlık eğitimini bırakmak zorunda kaldım. O günden bu güne yarım bıraktığım hafızlık eğitimimi tamamlama isteğim içimde günden güne büyüyen bir ateş oldu.

2013 yılında bir umre ziyaretinden gelmiştim. Kütahya Müftülüğü Şevelli Kur’an Kursunun önünden geçerken eşime ben hafızlığımı tamamlamak istiyorum dedim ve Kur’an Kursunun kapısını çaldım. O gün Özlem Kızıldağ hocam ile tanıştım ve hafızlığa tekrar başladım. Hamdolsun 2,5 yılda hafızlığımı tamamladım. Ancak ailemin ve benim yaşadığım sağlık sorunları ve pandemi nedeniyle hafızlık tespit sınavına giremedim. Ama hastahanede dahi Kur’an-ı Kerimi elimden düşürmedim. Pandemi sonrasında hafızlığımı pekiştirip, 2023 yılı ocak ayında hafızlık sınavına girdim. Rabbim nasip etti Hafızlık Belgesi almak nasip oldu."

Şimdiki hedefinin arapça öğrenmek olduğunu söyleyen Kalkan gençlere şöyle seslendi; "Ben bu yaşımda hafızlık yapabildiysem herkes yapabilir. Benim hayattaki en büyük pişmanlığım  gençliğimi boşa geçirmemdir. Gençlerimizden ricam hafızlık yapmak isteyenler ertelemesinler." dedi.

Gece gündüz demeden Ummahan Kalkan’a hafızlık sürecinde fedakarca rehberlik eden Kur’an Kursu Öğreticisi Özlem Kızıldağ ise; "Ben 2013 yılında Şevelli Kur’an Kursunda öğretici idim. 2013 yılında Ummahan teyze ile hafızlığa başladık. Ummahan teyze azmi ve iradesi ile tüm zorluklara göğüs gerdi ve sonunda hafızlığını tamamladı. Nihayetinde 2023 yılı 1. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı”nda  hafızlık belgesini almaya hak kazandı." diye konuştu.

Kaynak: Diyanet Haber

İslam ve İhsan

NASIL HÂFIZ OLUNUR?

Nasıl Hâfız Olunur?

HAFIZLIK YAPANLARA TAVSİYELER

Hafızlık Yapanlara Tavsiyeler

HÂFIZLIĞIN EN GÜZEL TARİFİ

Hâfızlığın En Güzel Tarifi

HAFIZLIK İLE İLGİLİ HADİSLER VE HAFIZLIĞIN FAZİLETİ

Hafızlık İle İlgili Hadisler ve Hafızlığın Fazileti

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.