"genç Bilaller" Bu Yarışmada Belirlendi

Milli Eğitim Bakanlığı, imam hatip liselilerin özgüvenlerini geliştirmek için ezan okuma yarışması düzenliyor. “Genç Bilaller” adlı yarışmanın esin kaynağı ise ilk Müslümanlardan ve ilk ezanı okuyan Bilal Habeşi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye genelindeki tüm imam hatip lisesi öğrencileri için Kur'an-ı Kerim’i Güzel Okuma, Hafızlık ve Ezan Okuma yarışması düzenleyecek.

Bu amaçla Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Genç Bilâller” Ezan Okuma Yarışması ile “Kur'an'ın Genç Muhafızları” Hafızlık Yarışması İstanbul bölge finalleri beş merkezde aynı zamanda yapıldı.

İstanbul genelindeki Anadolu İmam Hatip Liselerinin katıldığı, “Genç Bilâller” Ezan Okuma ile “Kur'an'ın Genç Muhafızları” Hafızlık yarışmalarından İstanbul 1. Bölge yarışmaları,Sultanbeyli Gediktaş Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü koordinasyonunda Kanuni Sultan Süleyman Camii’nde, İstanbul 2. Bölge yarışmaları, Sancaktepe Aziz Bayraktar Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü koordinasyonunda Aziz Bayraktar Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda, İstanbul 3. Bölge yarışmaları, Sarıyer Yaşar Dedeman Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü koordinasyonunda Ferahevler Dedaman Camii’nde, İstanbul 4. Bölge yarışmaları, Abdurrahman Gürses Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü koordinasyonunda, Bahçelievler Kültür Merkezinde; İstanbul 5. Bölge yarışmaları Zeytinburnu Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü koordinasyonunda Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde yapıldı.

Yarışmalarda derece giren öğrencilere çeşitli ödüllerin, yarışmaya katılan tüm öğrencilere de çeşitli hediyelerin verildiği “Genç Bilâller” Ezan Okuma Yarışması ile “Kur'an'ın Genç Muhafızları” Hafızlık Yarışması İstanbul bölge finalleri sonunda bölgelerinde birinci olan okullar, 12 Nisan 2015 tarihinde Beykoz Boğaziçi Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirilecek İstanbul Finaline katılacaklardır.

Bölgelerinde birinci olarak İstanbul finaline katılmaya hak kazanan öğrenciler ve okulları şu şekilde:

“KUR'AN'IN GENÇ MUHAFIZLARI” HAFIZLIK YARIŞMASI BİRİNCİLERİ

  1. Bölge: Kartal AİHL - Yunus Emre Yanaz
  2. Bölge: Kadıköy Erkek AİHL - Mustafa Köseoğlu
  3. Bölge: Fatih İstanbul AİHL - Ahmet Ali Uçar
  4. Bölge: Bahçelievler Kız AİHL - Abdulsamet Taştan
  5. Bölge: Zeytinburnu Merkezefendi AİHL - Ömer Faruk Değirmenci

“GENÇ BİLÂLLER” EZAN OKUMA YARIŞMASI BİRİNCİLERİ

1. Bölge: Pendik Ali Yakup Cenkçiler AİHL – Muhammed Çağrı Gülnaroğlu

2. Bölge: Kadıköy Erkek AİHL - Ahmet Yağmur Kucur

3. Bölge: Gaziosmanpaşa Küçükkoy AİHL – Fatih Yılmaz

4. Bölge: Bahçelievler Abdurrahman Gürses AİHL – Recep Göner

5. Bölge: Zeytinburnu Merkezefendi AİHL – Davut Turab Karakoç

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.