FÜTÜVVET NE DEMEK?

Fütüvvet: Soy temizliği. Delikanlılık, gençlik, mertlik, yiğitlik. Mürüvvet, cömertlik, fedâkârlık. Bu esas üzerine kurulmuş teşkilât; dînî mâhiyette esnaf birliği anlamlarına gelmektedir.

FÜTÜVVET KELİMESİNE ÖRNEKLER

Fudayl bin Iyâz Hazretleri de şöyle buyurur:

Fütüvvet (asıl yiğitlik), din kardeşlerinin hatâlarını her zaman affetmektir.”

*****

Şeyh Edebali’nin tâbir ettiği rüyânın üzerinden uzun bir zaman geçmeden Osman Bey, Şeyh’in kızı Mal Hatun ile evlendi. Bu izdivaç, iktisâdî kuvveti ve fütüvvet erbâbını Osman Gâzi’nin etrafına topladı. Altı yüz küsûr sene dünyayı hidâyet ve i‘lâ-yı kelimetullâh (Allâh’ın dînini yüceltmek) cehdiyle nûrlandıracak nizâm-ı âlemi sağlayacak devletin, maddî temeli atılmış oldu.

*****

Sendedir mahzen-i esrâr-ı mahabbet sende

Sendedir mâden-i envâr-ı fütüvvet sende

Şeyh Gâlib

*****

Şeyh Edebali’nin tâbir ettiği rü’yânın üzerinden uzun bir zaman geçmeden Osman Bey, Şeyh’in kızı Mal Hatun ile evlendi. Bu izdivaç, iktisâdî kuvveti ve fütüvvet erbabını Osman Gâzî’nin etrafına topladı. Altıyüz küsûr sene dünyâyı hidâyet ve i’lâ-yı kelîmetullâh (Allâh’ın dînini yüceltmek) cehdiyle nûrlandıracak nizâm-ı âlemi sağlayacak devletin, maddî temeli atılmış oldu.

 

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle