Fransa Afrika Sömürgelerinde

Fransa, Afrika kıtasındaki eski sömürgeleri Orta Afrika Cumhuriyeti, Libya, Mali, Çad ve Fildişi Sahili'nde, istikrarsızlığa müdahale amacıyla son 10 yılda 7 operasyona imza attı.

Fransa, Afrika kıtasındaki eski sömürgelerinde etkisini askeri operasyonlarla göstermeye devam ediyor. Son olarak Fransa'nın Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki Sangaris operasyonuna son vereceğini açıklaması, kamuoyunun dikkatini ülkenin kıtadaki diğer operasyonlarına çevirdi.

Fransa, OAC'de Sangaris operasyonların 2016 yılı içerisinde sonlandırılmasının planlandığını bildirse de Orta Afrikalı askerlerin eğitimi için ülkede çok az sayıda askeri birlik bırakmayı hedefliyor.

Fransa, Afrika kıtasında son 10 yılda Orta Afrika Cumhuriyeti, Libya, Mali, Çad ve Fildişi Sahili'nde 7 operasyonla varlık gösterdi. Bu operasyonlardan 5'i sona erdi, 2'si ise hala devam ediyor.

Barkhane operasyonu

Epervier ve Serval operasyonlarının devamı olarak Ağustos 2014'te başlatılanBarkhane operasyonu, terör olaylarının yoğun olduğu Sahel bölgesindeki Burkina Faso, Mali, Moritanya, Nijer, Çad ülkelerini kapsıyor. Barkhane operasyonunda, söz konusu ülkelerle ortaklaşa hareket etme stratejisiyle yaklaşık 3 bin 500 askerle görev yapıyor.

Sangaris operasyonu

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki siyasi krizi sona erdirmek için Birleşmiş Milletler'in onayının ardından Aralık 2013'teSangaris operasyonunu başlattı. Boali operasyonunun devamı olan Sangaris operasyonunun, bu yıl içerisinde sayısının 300 askere kadar düşürüldükten sonra operasyonların sonlandırılması hedefleniyor.

Serval operasyonu

Mali hükümetinin isteği üzerine Ocak 2013'te başlayan Serval operasyonu, ülkenin kuzeyindeki silahlı gruplar ile hükümet arasındaki krizden etkilenen sivilleri korumak ve ayrılıkçıları etkisiz hale getirmek amacıyla oluşturuldu.

En etkin döneminde asker sayısının 4 bine kadar ulaştığı Serval operasyonu, Temmuz 2014'te de sona erdi ve yerini Barkhane operasyonu aldı.

Harmattan operasyonu

Libya'da 2011'de başlayan ayaklanma sırasında sivil halkı, Muammer Kadhafi rejimine karşı korumak amacıyla BM gözetimi altında Mart 2011'de başlayan Harmattan operasyonunda deniz ve hava yolu kullanıldı.

Harmattan operasyonu, Kadhafi'nin öldürülmesinin ardından 31 Ekim 2011'de sona erdi.

Licorne operasyonu

Fildişi Sahili ile askeri işbirliği anlaşmalarına imza atan Fransa, ülkedeki iç savaşı sona erdirmek amacıyla Eylül 2002'de Licorne operasyonunu başlattı.

Bu yılın başında Licorne operasyonuna son veren Fransa, Fildişi Sahili Fransız Gücü (FFCI) ile ülkedeki askeri varlığını korumaya devam ediyor .

Boali operasyonu

Orta Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu'nun (CEMAC) Orta Afrika Cumhuriyeti'ne konuşlandırdığı Çok Uluslu Güç'e (FOMUC) destek vermek amacıyla Ekim 2002'de başlatılan Boali operasyonu Aralık 2013'te sona erdi ve yerine Sangaris operasyonu başlatıldı.

Epervier operasyonu

Çad ve Libya çatışması kapsamında Çad hükümetinin isteği üzerine ülkede Şubat 1986 yılında başlatılanEpervier operasyonu, Çadlı güçlere lojistik alanda destek vermek hedefiyle oluşturuldu.

Operasyon Temmuz 2014'te sona erdi.

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.