Fransa Müslümanlara Ait Bir Okulu Kapattı

Fransa’da, 24 Ağustos 2021'de yürürlüğe giren “İslami ayrılıkçılıkla mücadele” olarak da bilinen tartışmalı “Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler” yasası kapsamında Müslümanlara ait olduğu belirtilen özel bir okulun kapatılması tepki çekti.

Seine-Maritime Valiliği, yakın zamanda, belirlenen eğitim yasası ve bağlı olduğu “Educ’ and Valeurs” anlaşmasının dışında kaldığı gerekçesiyle Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler yasası kapsamında Rouen kentinde bir özel okulu kapattı.

Rouen Belediye Başkanlığının yorum yapmadığı kapanmaya, ülkedeki Müslüman çevreler tepki gösterdi.

Domes&Minarets adlı oluşum, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Müslümanlara ait yapıların parçalanmasına Rouen’deki okulun kapatılmasıyla devam edildiği belirtildi.

Bir Twitter kullanıcısı da ayrılıkçılık yasasının Müslümanları bir araya getiren kültürel, dini, sosyal dokuyu parçalamak, Müslümanlara yönelik "cadı avı" için bir araç olduğunun altını çizdi.

Öte yandan ilkokul seviyesinde 2014’ten bu yana varlık gösteren okulun halihazırdaki 14 öğrencisinin kayıtlarının en kısa sürede başka okullara alınacağı öğrenildi.

Seine-Maritime Valiliği, 17 Mart’ta "Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıklarının, radikal İslamcılık ve toplumsal ayrılıkçılıkla mücadele birimleri aracılığıyla bu okulları denetim altına almak için harekete geçtiği" okulun, Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler yasası kapsamında kapatıldığını açıklamıştı.

Açıklamada, söz konusu okula Şubat ve Eylül 2021'de, bu yıl ise ocak ayında yapılan denetimlerde eğitimin yeterli titizlik ve ciddiyetle yapılmadığının belirlendiği ileri sürülerek okula gönderilen uyarıların yöneticilerce dikkate alınmaması üzerine Valiliğin okulu kapatma kararı aldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.